Ustrój państwa narodowego. Próba podsumowania – Szymon Orzoł

Kontynuujemy dyskusję nt. ustroju państwa narodowego. Temat ten dla środowisk zaangażowanych politycznie powinien być fundamentalny, jednak często jest pomijany milczeniem lub traktowany zdawkowo.

Rozwinięcia wątków poruszonych w debacie działaczy TSP i RN (https://www.youtube.com/watch?v=rwSV9…) dokonuje Szymon Orzoł z Towarzystwa Studentów Polskich.