Piłsudski, Dmowski, bitwa warszawska – Arkadiusz Miksa

Stary pogląd głosi, że polską polityką rządzą dwie trumny – Piłsudskiego i Dmowskiego. Współczesna „polityka historyczna” wydaje się potwierdzać tą sentencję, gdyż od dawna trwa walka zwolenników tych postaci na polu historycznym. Setne rocznice – odzyskania niepodległości i bitwy warszawskiej wydają się wręcz intensyfikować tą walkę.

Wystosowany przez część historyków i publicystów (w większości związanych z obozem piłsudczykowskim) apel „o szacunek i godne upamiętnianie Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego” wydaje się być próbą zamknięcia tych sporów, tym bardziej że pojawia się coraz więcej historyków i publicystów występujących przeciwko oficjalnej hagiografii Piłsudskiego.

O prawdzie historycznej i różnych narracjach o polskim XX wieku Kamil Klimczak rozmawiał z Arkadiuszem Miksą – zapraszamy do obejrzenia.