Politycy nie mają oferty dla rolników – Łukasz Owczarek

Sytuacja całej polskiej gospodarki jest dzisiaj trudna i pełna znaków zapytania. Również rolnictwo, pomijane w większości rządowych programów pomocowych, stoi w obliczu groźby recesji i poważnych konsekwencji dla rolników, a także bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Co bardziej wnikliwi obserwatorzy i aktywiści rolniczy zwracają też uwagę na sytuację hydrologiczną na naszych ziemiach, która jest kluczowa dla upraw i hodowli na polskiej wsi.

O sytuacji w polskim rolnictwie Kamil Klimczak rozmawiał z Łukaszem Owczarkiem.