Katolicyzm a nacjonalizm – Adam Seweryn

Umiejscowienie katolicyzmu w myśli narodowej jest przedmiotem intensywnych dyskusji w środowisku narodowym, zwłaszcza w kontekście negatywnego nastawienia hierarchii katolickiej względem środowisk narodowych, choć w przeszłości relacje narodowców z Kościołem były bardzo dobre.

O relacjach myśli katolickiej i narodowej w rozmowie z Kamilem Klimczakiem mówi Adam Seweryn z Obozu Narodowo-Radykalnego.