„Wybory dla Polski: pandemia i globalizm”

25 lipca 2020 roku w Łodzi odbyła się organizowana przez Klub imienia Romana Dmowskiego, Pracę Polską i Klub Edukacji Społecznej ProPolonia konferencja pt. „Wybory dla Polski: pandemia i globalizm”.

W trakcie konferencji wystąpienia wygłosili: Maria Pilarczyk (Praca Polska), Kamil Klimczak (Klub im. Romana Dmowskiego), Krystian Jachacy (Praca Polska), Krzysztof Szałecki (Obóz Narodowo-Radykalny). Po referatach odbyła się także ożywiona dyskusja na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Zapis referatów został zamieszczony na kanale „Chrobrego Szlaku”.