Endeckim okiem o Rotach Niepodległości – Marcin Makowski

Podnoszone przez długi okres czasu zastrzeżenia, a także ostatnie działania środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Rot Niepodległości, spowodowały szeroką dyskusję na temat metod działania tego środowiska, a także pozycji jaką zajmują zwolennicy Roberta Bąkiewicza względem pryncypiów idei narodowej.

O ocenę tej organizacji zapytaliśmy łódzkiego działacza narodowego z wieloletnim stażem – Marcina Makowskiego.

2 thoughts on “Endeckim okiem o Rotach Niepodległości – Marcin Makowski”

  1. Nigdy nie dopuszczono mnie do „szefowania Endecji” w łódzkim 😉 Moje próby samoorganizowania się, także nieformalne spotkania które zorganizowałem dla sympatyków nie przypadły do gustu „wierchuszce partyjnej” w osobach Andruszkiewicza, Tenerowicza, Piasty… (?) Kontakt z tym środowiskiem straciłem po moich pytaniach odnoście zasadności finansowania przez Endecją prywatnych inicjatyw Adama Andruszkiewicza.

    Z poważaniem Dariusz Ziemba

    1. Było dokładnie tak, jak napisał Darek Ziemba. Miałem na myśli to, że Darek był de facto spiritus movens, który dużo czasu i pracy włożył w organizację w województwie łódzkim
      Marcin Makowski

Możliwość komentowania jest wyłączona.