Kaukaski kocioł. Trudny los Armenii – Arkadiusz Miksa

Sytuacja na Kaukazie nie interesuje tak bardzo opinii światowej, ani polskiej tak jak na przykład wydarzenia na Bliskim Wschodzie czy w rejonie Zatoki Perskiej. W geopolitycznym klinczu podobnym do sytuacji Polski trwa tam Armenia, kraj bliski Polakom nie tylko poprzez karty powieści Stefana Żeromskiego.

Ormianie to naród, który przeżył w trakcie I wojny światowej dokonane przez Turków ludobójstwo, co zaowocowało utratą przez Ormian dużej części ich narodowego terytorium. Potem Armenia pozostawała pod władzą Związku Radzieckiego, a po odzyskaniu niepodległości znajduje się w strategicznym klinczu między Turcją, Iranem a szczególnie wrogo nastawionym Azerbejdżanem.

O geopolitycznym tyglu na Kaukazie i sytuacji Armenii i Ormian opowiada Arkadiusz Miksa.