Młodzież Wszechpolska gloryfikuje Piłsudskiego? To błąd! – Arkadiusz Miksa

Największą uroczystością w setną rocznicę bitwy warszawskiej nie okazała się żadna uroczystość państwowa, a zorganizowany przez Młodzież Wszechpolską Marsz Zwycięstwa. To smutny obraz stanu polskiego państwa – jednak przebieg manifestacji wzbudził duże kontrowersje wśród osób odwołujących się do klasycznej polskiej myśli narodowej.

Otóż wśród transparentów niesionych przez młodych narodowców znalazł się portret i transparent z napisem „Piłsudski”, co jest co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę konsekwentnie wrogie nastawienie samego Piłsudskiego jak i jego obozu względem narodowców, a także podnoszone często uwagi co do jego zachowania w 1920 roku, określanego przez coraz większą ilość badaczy historii dezercją.

Jakie są powody zachowania Wszechpolaków? I jak to oceniają starsi narodowcy? O tym w rozmowie Kamila Klimczaka z Arkadiuszem Miksą, sekretarzem Zarządu Głównego Klubu imienia Romana Dmowskiego, byłym członkiem władz naczelnych Młodzieży Wszechpolskiej.