Arkadiusz Miksa o wojnie azersko-ormiańskiej

Kolejne starcie Azerbejdżanu z Armenią o sporny rejon Górskiego Karabachu zelektryzowało opinię publiczną również w Polsce. Pomimo że to dość odległy od Polski rejon świata, to jest on istotny dla układu sił na styku Europy i Azji, gdyż na Kaukazie ścierają się wpływy Rosji, Turcji i Iranu. Z kolei wiele państw spogląda na azerskie bogactwa mineralne, zwłaszcza ropę naftową.

O kaukaskim kotle wypowiedział się dla „Chrobrego Szlaku” red. Arkadiusz Miksa.