Komentarz Narodowy (79) – Katolicy powinni walczyć o swoje!

Katolicy i konserwatyści pozostają w nieustannej defensywie względem agresywnej ofensywy propagandowej ze strony propagatorów nowej lewicy, tęczowych agitatorów i bojówkarzy. Jednak jak może być inaczej skoro nie są przekonani o słuszności swojej walki? Taki wniosek można wysnuć, gdy część hierarchii kościelnej odcina się od projektów zapewniających ochronę życia poczętego czy – jak obecnie – zakaz tzw. Marszów Równości.

Czy Kościół będzie dalej ulegał naciskom z zewnątrz? Czy kapłani wierzą bardziej w polityczną poprawność i epidemię zamiast w Pana Boga? O tym w nowym Komentarzu Narodowym.