II Marsz Restauracji

W sobotę 10 października w Warszawie odbył się II Marsz Restauracji. Manifestacja zorganizowana z okazji 102. rocznicy proklamacji państwa polskiego przez Radę Regencyjną.

Wydarzenie zorganizowało Towarzystwo Studentów Polskich i Towarzystwo Suwerenistów. W wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele Polskiego Koła Monarchistycznego i organizacji Rojaliści.