List otwarty do Hanny Zdanowskiej ws. Dnia Tolerancji

W związku z „Apelem prezydentów miast w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji” Klub im. Romana Dmowskiego, Akcja Narodowa, Unia Polityki Realnej wystosowały list otwarty do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej:

Łódź, dnia 2020.11.16

Pani Prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska

W związku z tzw. Dniem Tolerancji z niesmakiem przyjęliśmy informację dostępną na stronie UMŁ o podpisaniu przez Panią „Apelu prezydentów miast w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji”. W ostatnim czasie miała Pani możliwość zdania praktycznego testu z tolerancji, niestety z oceną negatywną: w czasie, kiedy przez Łódź przetaczały się nielegalne wulgarne demonstracje tzw. Strajku Kobiet uważała Pani za stosowne wyrazić solidarność z demonstrantami lżącymi swoich przeciwników w sposób niespotykany w polskim życiu politycznym jak również dopuszczających się niszczenia mienia i profanacji świątyń katolickich. Nie usłyszeliśmy od Pani głosu w obronie mieszkańców Łodzi – katolików, których najważniejsze i najświętsze wartości były plugawione przez agresywnych demonstrantów, nazwanych przez Panią „pokojowymi demonstracjami”.

Nie zgadzamy się również ze zwalczaniem przez Panią działań podjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratorium oświaty na rzecz ograniczenia udziału w łamiących prawo wulgarnych demonstracjach niepełnoletnich uczniów łódzkich szkół. Uważamy, że młode pokolenie łodzian nie powinno uczyć się aprobaty dla rynsztokowego słownika obecnego w niespotykanym natężeniu na manifestacjach tzw. Strajku Kobiet.
Przed siedzibą partii rządzącej na centralnej ulicy Łodzi nadal leżą m.in. transparenty z wulgarnymi napisami złożonymi tam przez lewicowych demonstrantów. Czy uważa Pani, że wizytówką Łodzi mają być dostępne w centrum miasta plakaty z napisami „Wypierdalać!” skierowane do tej części mieszkańców Łodzi, którzy w Pani oczach nie zasługują na tolerancję i szacunek? Czy jest to może hasło tegorocznego „Dnia Tolerancji”? A może wręcz przeciwnie: niech leżą stanowiąc świadectwo tego, jak bardzo można zniekształcić pojęcie tolerancji, które dzisiaj całkowicie zatraciło swoje pierwotne znaczenie.

Pani Prezydent, jeżeli Pani rozumienie tolerancji nie obejmuje wszystkich łodzian, prosimy o podpisywanie apeli dotyczących tzw. tolerancji jako osoba prywatna, a nie jako prezydent miasta.

Jan Waliszewski, Akcja Narodowa
Kamil Klimczak, Klub imienia Romana Dmowskiego
Jan Szałowski, Unia Polityki Realnej