Komunikat Zarządu Głównego Klubu im. Romana Dmowskiego ws. Roku Chestertona

W związku z przypadającą w 2021 roku 85. rocznicą śmierci Gilberta Keitha Chestertona Klub imienia Romana Dmowskiego postanowiło ogłosić rok 2021, rokiem Gilberta Keitha Chestertona. Nasza decyzja ma być zarówno formą hołdu dla tego wybitnego intelektualisty jak i formą popularyzacji jego dorobku.

G. K. Chesterton był wybitnym przedstawicielem świeckiego laikatu Kościoła Katolickiego, pośmiertnie nazwany przez papieża „obrońcą wiary”, był człowiekiem, który postawił po sobie ogromny i wszechstronny dorobek intelektualny, człowiekiem który był przyjacielem Romana Dmowskiego.

G. K. Chesterton w przeciwieństwie do większości swoich rodaków nigdy nie ukrywał swojej sympatii względem Polski, deklarując swoją gotowość do ofiarności na jej rzecz: (…) nigdy nie pominąłbym okazji, by uczynić coś dobrego dla Polski- tego najbardziej wysuniętego, najbardziej rycerskiego i najbardziej zagrożonego przyczółku rycerskości , permanentnie wszak zagrożonej na tym świecie. Polaków uważał za naród godny do naśladowania. Podkreślał nasze przywiązanie do rodziny, oddanie ojczyźnie, wielkoduszność, rycerskość. Przypominał swoim rodakom, że Polska w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii nie prowadziła zaborczych wojen, a często wręcz stawała w obronie innych narodów oraz chrześcijaństwa jako takiego. Jego dorobek i twórczość cieszyła się uznaniem w II RP. Pod wpływem jego dorobku na katolicyzm nawrócił się wybitny polski filozof i literat Stanisław Brzozowski.

G. K. Chesterton, to również współtwórca dystrybucjonizmu – doktryny politycznej, która zakładała odrzucenie kapitalizmu którego wyznacznikiem jest działalność wielkich monopoli jak i socjalizmu stanowiącego symbol wszechwładzy państwa. Uważał bowiem, że powyższe ustroje ograniczają prawa jednostki do samorozwoju oraz ograniczają posiadanie własności prywatnej. Panaceum na dobrobyt społeczny miało być według niego upowszechnianie drobnej własności, w przemyśle, rolnictwie i handlu. Był również przeciwnikiem skrajnego liberalizmu gospodarczego. Lansowana przez niego koncepcja opierała się w znacznej mierze na zapisach encykliki Leona XIII Rerum novarum.

Dziś zwłaszcza, w dobie drapieżnego kapitalizmu, liberalizmu i permanentnej wojny z Kościołem Katolickim, dorobek G. K. Chestertona nawet na jotę nie stracił na aktualności, a jego życzliwość, podziw i uznanie dla Polski jest godna przypomnienia ponieważ oraz Polski i Polaków w świecie Zachodu jest nieustannie ukazywany w krzywym zwierciadle.

W związku z powyższy Klub podejmie w nadchodzącym roku cały szereg planowanych działań wpisujących się w powyższe obchody. Co najmniej jedna konferencja naukowa, odczyty, prelekcje i wywiady będą miały na celu dotarcie do możliwie szerokich środowisk społecznych. Być może dzięki naszym działaniom finalnie uda się wywołać dyskusję wokół potrzeby trwałego upamiętnienia tego przyjaciela Polski i Polaków.

Łódź, 22 grudnia 2020 roku

Zarząd Główny Klubu imienia Romana Dmowskiego