Łódź uczciła rocznicę śmierci gen. Fieldorfa ps. „Nil”

24 lutego, pod tablicą pamiątkową w Łodzi przy ul. Próchnika 39, odbyły się uroczystości z okazji 68. rocznicy śmierci gen. Emila Fieldorfa ps. „Nil”, dowódcy Kedywu AK, zamordowanego z wyroku stalinowskiego sądu.

W krótkiej przemowie prezes Klubu im. Romana Dmowskiego kol. Kamil Klimczak przypomniał sylwetkę generała oraz fakt, że pomimo iż został skazany przez ludzi w polskich mundurach czy togach sędziowskich, w większości funkcjonariusze wymiaru (nie)sprawiedliwości prowadzący jego sprawę reprezentowali inne niż polska narodowości.

Kwiaty i znicze pod tablicą złożyli przedstawiciele Klubu im. Romana Dmowskiego, Prawicy Rzeczypospolitej, ONR, Młodzieży Wszechpolskiej i Akcji Narodowej.