Featured post

Ukazał się 12 numer „Chrobrego Szlaku”

Ukazał się dwunasty  numer miesięcznika „Chrobry Szlak”.

Pismo jest do pobrania pod adresem: Chrobry Szlak nr 2(12)/2017

W numerze:

Jan Szałowski – „Wesele”, Titanic i zabawy magistratu

Kamil Klimczak  – O mądry kult Żołnierzy Wyklętych

Grzegorz Sztemborowski – Wspomnienie o Rafale Wójcikowskim

Jan Waliszewski – Pod tablicą gen. Nila-Fieldorfa

Jan Szałowski – Samorządowe świniobicie polskiej oświaty

Oświadczenie ws. ratyfikacji CETA przez Parlament Europejski

Wystąpienie posła Roberta Winnickiego podczas debaty ws. odwołania Marszałka Sejmu (22.02.2017 r.)

Zapraszamy do lektury!

 

Featured post

Dlaczego „Chrobry Szlak”?

Obóz narodowy w Polsce obejmuje swoim zasięgiem oddziaływania istotną część polskiego społeczeństwa, jednocześnie nie posiadając odpowiadającej swojemu znaczeniu reprezentacji politycznej. Po przegranych przez Ligę Polskich Rodzin wyborach parlamentarnych w 2007 roku nie została odtworzona organizacja polityczna będąca narodową w najbardziej dosłownym znaczeniu, czyli odwołującą się do narodu jako wszystkich pokoleń Polaków. Ruch Narodowy pozostaje organizacją młodego pokolenia, nie obejmując swoim działaniem całości społeczeństwa. Sprawia to, że znaczenie polityczne obozu narodowego jest niewspółmierne do zakresu zagadnień, przed którymi stoi dziś naród polski.

Główną przyczyną tego stanu rzeczy są nadmierne partykularyzmy poszczególnych organizacji i środowisk, tworzących dziś szeroko pojęty obóz narodowy, niweczące oczywistą dziś konieczność tworzenia jednolitej reprezentacji politycznej.

Obóz narodowy w Polsce tworzą dziś ludzie odwołujący się do różnych tradycji politycznych: narodowo-katolickiej, narodowo-radykalnej, konserwatywnej czy monarchistycznej. Inicjatywa „Chrobry Szlak” jest w zamierzeniu pomysłem mającym na celu integrację różnych środowisk politycznych i społecznych ruchu narodowego, znajdujących się dziś w różnych organizacjach narodowych. „Chrobry Szlak” to historyczna nazwa pisma Stronnictwa Narodowego i Narodowych Sił Zbrojnych, wydawanego pod okupacją niemiecką.

„Chrobry Szlak” nie jest pomysłem stworzenia nowej organizacji, gdyż doświadczenia realizacji pomysłów na jednoczenie się narodowej prawicy niejednokrotnie skutkowały powstaniem trzeciej organizacji obok dwóch, które podejmowały próby jednoczenia się. Inicjatywa publicystyczna „Chrobry Szlak” ma w założeniu stanowić forum wymiany myśli publicystów obozu narodowego występujących we własnym imieniu, niekoniecznie w imieniu organizacji, do których przynależą. Ma również służyć wzmacnianiu oddziaływania społecznego myśli obozu narodowego. Czy tak się stanie, czas pokaże …

Jan Waliszewski

Wystąpienie posła Roberta Winnickiego podczas debaty ws. odwołania Marszałka Sejmu 22.02.2017 r.

winnickiPanie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata wywołana jest wydarzeniami z 16 grudnia. 16 grudnia zostały popełnione dwa błędy przez marszałka Sejmu Rzeczypospolitej. Po pierwsze, pan marszałek zbyt nerwowo zareagował na wystąpienie posła Szczerby, wykluczając go z posiedzenia, i potem niestety brnął w tę sytuację. Po drugie, na sali kolumnowej, mając kworum – i to jest pewien artyzm, bo jestem przekonany, że na sali kolumnowej 16 grudnia to kworum było – nie potrafiliście wykazać tego kworum, chociażby na podstawie listy imiennej. To jest poważny, zasadniczy błąd.

Tutaj chciałem od razu sprostować jakieś medialne, internetowe tzw. fake newsy, którymi posługują się pan poseł Schetyna czy pan poseł Neumann. Nie ma mowy o żadnym pośle, który się wstrzymał. Te internetowe, wyssane z palca bzdury są na podstawie mojej rozmowy z ministrem Wąsikiem – ja pisałem o głosowaniach z 15 grudnia, a pan poseł Wąsik o tych z 16 grudnia. Na tej podstawie wy tworzycie jakąś całą narrację. Proszę o opamiętanie posłów Platformy i Nowoczesnej. Continue reading

Oświadczenie ws. ratyfikacji CETA przez Parlament Europejski

cetaW dniu 15 lutego br. Parlament Europejski ratyfikował tzw. umowę o wolnym handlu CETA zawartym pomiędzy Kanadą a Unia Europejską. Za ratyfikacją głosowali także polscy parlamentarzyści PO, PIS i Janusz Korwin-Mikke. Ratyfikacja unijna oznacza wejście tej umowy w życie w części handlowej. Jest to ogromne zagrożenie przede wszystkim dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polaków.

Kanada, która jest jednym z największych producentów żywności metodą przemysłową, w tym żywności modyfikowanej genetycznie, zagraża wypchnięciem polskiej żywności z rynku unijnego oraz obniżeniem jakości żywności na polskim rynku. Umowa wprowadza także system sądów międzynarodowych między państwami, a międzynarodowymi korporacjami, tym samym znosząc suwerenność państw nad tymi korporacjami działającymi na ich terytorium. i godząc się na roszczenia finansowe korporacji względem państw Umowa nadaje także prawa korporacjom uczestniczenia w procesie ustawodawczym, a nawet prawo jego blokowania. Wyrażamy oburzenie faktem głosowania zdecydowanej większości polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim za ratyfikacją tej umowy. Continue reading

Jan Szałowski – Samorządowe świniobicie polskiej oświaty

P1080397Bardzo niepokoi to, co dzieje się w łódzkiej oświacie. Uprzedzam, że o oświacie – w ujęciu ogólnym – nie zamierzam pisać. Skupię się wyłącznie na tym, jak jest realizowana ustawa sejmowa podpisana przez prezydenta na początku stycznia tego roku. Ustawa ta zmienia strukturę szkolnictwa w Polsce. Obok likwidacji gimnazjów zakłada ona także zmianę programów nauczania na wszystkich poziomach. Jej wykonanie spoczywa na samorządach w całej Polsce. I tutaj zaczyna się problem. Dokładniej – odsłania się niemoc samorządowych organów, aby przeprowadzić to sprawnie i nie skonfliktowaćspołeczeństwa.

Okazuje się, że łódzki samorząd tego nie potrafi. Na początek zadajmy sobie proste pytanie: czym jest szkoła? To pięć niezbywalnych elementów – budynek, wszystkie znajdujące się w nim księgozbiory, sprzęty i pomoce naukowe (także wmurowane w ściany tablice), kadra nauczająca, uczniowie i programy nauczania. Dlaczego decydenci z magistratu nie rozumieją tych pięciu podstawowych filarów każdej szkoły? Być może nie rozumieją po prostu, czym jest szkoła. Istnieje taka realna możliwość! Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to po części zrozumieć można mnogość problemów, jakie się ostatnio pojawiły. Continue reading

Jan Waliszewski – Pod tablicą gen. Nila-Fieldorfa

nil3

Spotykamy się dziś pod tablicą upamiętniającą miejsce zamieszkania w Łodzi generała Augusta Fieldorfa „Nila” w rocznicę dokonanego na nim mordu sądowego. Za kilka dni obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Generał „Nil” nie należał do „żołnierzy wyklętych”. Jako wyższy oficer Armii Krajowej zdawał sobie sprawę z braku szans w walce zbrojnej społeczeństwa polskiego przeciw sowieckiemu okupantowi. Usiłując znaleźć dla siebie miejsce w komunistycznej rzeczywistości ujawnił się w ramach tzw. amnestii. Jego aresztowanie i mord sądowy należą do najbardziej wstrząsających zbrodni komunistycznych, gdyż stanowiły manifestację nienawiści do niepodległego Państwa Polskiego, którego generał Fieldorf był jednym z symboli, mając piękny życiorys w służbie polskiej niepodległości. Continue reading

Grzegorz Sztemborowski – Wspomnienie o Rafale Wójcikowskim

rafał_1We wtorek 24 stycznia pożegnaliśmy w Tomaszowie Mazowieckim naszego Kolegę, posła na Sejm RP VIII kadencji z klubu Kukiz’15 doktora Rafała Wójcikowskiego. Zginął w wypadku samochodowym w wieku niespełna 44 lat. Osierocił dwójkę dzieci.

Na ceremonii pogrzebowej przemawiali wicemarszałkowie sejmu, ministrowie, znajomi. Padło wiele pochlebnych opinii: mądry, merytoryczny, aktywny, pracowity, pomocny, dobry katolik, człowiek zawsze gotowy do dyskusji.

Mimo, że niektóre z nich były opatrzone wynikającym z okoliczności patosem mały wspólny mianownik. Były prawdziwe. Continue reading

Kamil Klimczak – O mądry kult Żołnierzy Wyklętych

wykleciZbliża się 1 marca – od kilku lat obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Już teraz odbywają się wydarzenia związane z tym ważnym dla pamięci o najnowszej historii Polski świętem państwowym. Ale… Jaki obraz Żołnierzy Wyklętych przekazujemy, zwłaszcza tym najmłodszym pokoleniom?

Otóż… Od 2015 roku w obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych zaczęły w końcu na większą skalę angażować się władze państwowe. Wiązało się to oczywiście z przejęciem kluczowych urzędów przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, a więc partii, która uwielbia grać na strunie wartości patriotycznych i katolickich. Niestety, daje się zaobserwować bardzo niebezpieczny trend w przekazie wszystkich wydarzeń – zwłaszcza edukacyjnych – dotykających tematyki żołnierzy „II konspiracji”. Nurt postsanacyjny w swojej polityce historycznej traktuje Żołnierzy Wyklętych jako kontynuatorów romantycznych zrywów przeciw zaborcom – powstania listopadowego, styczniowego etc. etc. Tym bardziej, że walkę z Sowietami bardzo łatwo utożsamić z prowadzoną obecnie przez rząd RP walką słowną i polityczną z Federacją Rosyjską. Continue reading

Jan Szałowski – „Wesele”, Titanic i zabawy magistratu …

uml

Właśnie zakończyło się głosowanie nad lekturą Narodowego Czytania 2017. „Wesele” Wyspiańskiego wygrało zdecydowanie nad „Przedwiośniem” Żeromskiego i mocno zdystansowało dwie inne propozycje – „Beniowskiego” Słowackiego oraz „Pamiątki Soplicy” Rzewuskiego.

Nigdy się nie dowiemy, jakie dzieło powstać by mogło, gdyby u schyłku karnawału A.D. 2017 nasz narodowy geniusz, i reformator polskiego teatru, Stanisław Wyspiański pokręcił był się wśród obecnych weselników. Aż strach pomyśleć, jakież to postaci i kreatury zaludnić by mogły znacznie większą salę, niż skromna izba domu pod Krakowem. Continue reading

Kamil Klimczak – O słoniu w składzie porcelany

falanga1sdPo raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wejść w konflikt o organ władzy sądowniczej. Tym razem chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, co jest wstępem do mającej nadejść reformy wymiaru sprawiedliwości. Kompromisową propozycję popieraną przez dużą część środowiska sędziowskiego po niedługim czasie zastąpiono propozycją upolityczniającą KRS.

Pierwotna propozycja, zakładająca „demokratyzację” Rady, której zarzucano – poniekąd słusznie – oligarchiczność i niereprezentatywność – ustąpiła pomysłowi Zbigniewa Ziobry, aby przedstawicieli sędziów wybierał parlament. Jednocześnie opinii publicznej obwieszczono ideę podziału Krajowej Rady Sądownictwa na dwie izby – członków z wyboru i z urzędu. Po co – nie wiadomo. Do tego KRS ma przedstawiać dwóch kandydatów na jedno miejsce sędziowskie, a nie jednego jak dotychczas.

Doskonale wiadomo o tym, że środowisko sędziowskie to stajnia Augiasza. Jednakże, naprawianie tego przez uzależnienie KRS od władzy ustawodawczej jest bombą zegarową. Każda następna władza będzie dzięki temu pomiatała sądami według własnego widzimisię. A niekoniecznie rozbije to sitwy sędziowskie, które powodują paraliż polskiego wymiaru sprawiedliwości. To również prosta droga do kolejnego konfliktu „w obronie demokracji”, który stracił paliwo w postaci sprawy Trybunału Konstytucyjnego i obecności dziennikarzy w budynkach sejmowych.

Reforma wymiaru sprawiedliwości, gruntowna, dotykająca również przepisów Konstytucji jest niezbędna, dla przywrócenia Polakom zaufania do sądów oraz usprawnienia przewlekłych procedur sądowych, których wielu z nas doświadcza na własnej skórze. Stąd propozycje wzmocnienia ministerialnego nadzoru nad „niezawisłymi” i „niezależnymi” (również od zdrowego rozsądku) sądami wydają się słuszne, tak samo jak powołanie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, czy powołanie instytucji sędziego pokoju.

Ale czynienie z wymiaru sprawiedliwości zbrojnego ramienia obecnie rządzącej partii jest czynedm nierozsądnym, niosącym ze sobą niebezpieczeństwo rozkładu fundamentów na których stoi bezpieczeństwo nas, Polaków. Przy wszechobecnych w Polsce sitwach i lokalnych układach dodatkowe upolitycznienie sądów może być początkiem powrotu do metod znanych w systemie słusznie minionym.

Wszystkie ruchy w materii wymiaru sprawiedliwości muszą być spokojne i przemyślane. Wszelkie pochopne ruchy i rozwiązywanie problemów „na skróty” grozi nie tylko wojną polityczną (której mieliśmy w ostatnich miesiącach wystarczającą ilość), ale jeszcze gorszymi następstwami niż utrzymanie obecnie panującego systemu.

Niestety, jak widać, neosanacja jest politycznym słoniem w składzie porcelany, tak samo jak ich ideowi poprzednicy. Oni doprowadzili Polskę do upadku, a co zrobi Prawo i Sprawiedliwość?