Głosy w sejmowej debacie nad projektem „Ratujmy Kobiety”

Poniżej zamieszczamy głosy posłów: B. Józwiaka, T. Rzymkowskiego i R. Winnickiego w trakcie debaty nad lewicowym projektem liberalizującym ustawę antyaborcyjną (tzw. inicjatywą „Ratujmy Kobiety”)

Poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz’15, Unia Polityki Realnej)

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z racji szacunku dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ze względu na szacunek dla Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego stawiamy kropkę nad i w tej dyskusji, tzn. wraz z posłem Bartoszem Józwiakiem składamy wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję, panie marszałku.

——————————————————————————

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy wnioskodawca wie, że Trybunał Konstytucyjny orzekł w 1997 r. w sprawie o sygn. K 26/96, że demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze? Takim dobrem jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju.
Dlatego pytam: Dlaczego autorzy projektu chcą demontować w Polsce państwo prawa? Demokratyczne państwo prawa jest tożsame z zakazem aborcji. Tak stanowi Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego państwo to podważacie? Domagam się odrzucenia tego projektu w pierwszym czytaniu.

Poseł Bartosz Józwiak (Kukiz’15, Unia Polityki Realnej)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trybunał Konstytucyjny orzekł swego czasu, że zdrowie człowieka, w tym dziecka poczętego, ma bez wątpienia walor wartości konstytucyjnie chronionej. To jest sprawa o sygnaturze K 26/96. Z tego punktu widzenia wszelkie zachowania nakierowane na naruszenie zdrowia człowieka muszą być uznane za zachowania naruszające dobro prawne. Dlaczego więc wnioskodawca chce uchylenia art. 157a Kodeksu karnego, czyli jedynego przepisu Kodeksu karnego chroniącego zdrowie dzieci na prenatalnym etapie ich rozwoju? Dziękuję bardzo.

Poseł Robert Winnicki (poseł niezrzeszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt zaprezentowany przez Barbarę Nowacką to projekt zrodzony z kłamstwa i nienawiści. Z kłamstwa, ponieważ kłamiecie właściwie od początku debaty, która rozpoczęła się w XX w., dotyczącej dzieciobójstwa. Kłamiecie na tej sali, kłamiecie po raz kolejny, kłamiecie w dzień, kłamiecie w nocy. Kłamiecie na temat edukacji seksualnej, kłamiecie na temat początków życia człowieka, kłamiecie na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, kłamiecie na temat roli kobiety i na temat roli mężczyzny.

Ale jest to projekt zrodzony przede wszystkim z nienawiści do życia, do życia poczętego. Jest czymś niesłychanie i skrajnie obłudnym, że ten projekt został nazwany ˝Ratujmy kobiety˝. A co z mniej więcej statystycznie połową kobiet? Bo połowa abortowanych dzieci to są statystycznie właśnie kobiety, to są właśnie dziewczynki. Czy o nich też myślicie? Czy myślicie o tych, którzy jak Gianna Jessen, dzisiaj prominentna aktywistka ruchu pro-life na świecie, przeżyli aborcję? Ona przeżyła aborcję, choć rodzice ją na tę aborcję skazali. Jest ciężko chora, jest niepełnosprawną osobą. Personel medyczny w szpitalu, w którym miała zostać zabita, w szpitalu, w którym miało zostać dokonane dzieciobójstwo, odratował ją. Przeżyła tę aborcję. Teraz jeździ po świecie i przestrzega przed takimi jak wy, przed takimi jak wy zwolennikami i zwolenniczkami zabijania dzieci nienarodzonych przed takimi barbarzyńcami jak wy siedzący dzisiaj tutaj, na tej sali.
Szanowni Państwo! Kłamstwo dotyczące zabijania dzieci poczętych, które chcecie w tak dowolny sposób wprowadzić do polskiego prawodawstwa, to nie jest tylko kłamstwo niezgodności fundamentalnej z kilkunastoma artykułami polskiej konstytucji, to jest przede wszystkim kłamstwo cywilizacyjne i kulturowe. Mówicie o prawach kobiet, o kwestii kobiety. Kwestia dziecka poczętego nie jest tylko i wyłącznie kwestią kobiety, jest odpowiedzialnością tak kobiety, jak i mężczyzny, a wy jesteście najlepszymi sojuszniczkami wszelkich lowelasów, wszelkich Piotrusiów Panów, wszelkich mężczyzn niebiorących odpowiedzialności za to, co robią ze swoim życiem płciowym, seksualnym. Jesteście najlepszymi sojuszniczkami, ponieważ to mężczyźni są odpowiedzialni, a wy z nich tę odpowiedzialność zdejmujecie. Oni zostawiają kobiety same, a wy mówicie: nie ma problemu, kobieta dokona aborcji, róbcie, co chcecie w swoim życiu seksualnym, panowie. Podboje, tak, podboje. Wy jesteście właśnie sojuszniczkami również pornobiznesu, z którym rzekomo walczycie. Jesteście sojuszniczkami deprawacji, którą postulujecie w tym projekcie. Postulujecie w tym projekcie wprowadzanie od najmłodszych lat seksualizacji dzieci, postulujecie wprowadzanie również nauki i promocji zboczeń w tym projekcie, żeby tak jak na Zachodzie, w podręcznikach szkolnych. Uspokójcie się. Ja wiem, ja wiem, że was prawda boli. Ja wiem, że was prawda boli, ale uspokójcie się troszeczkę. Tak jak na Zachodzie, gdzie w podręcznikach szkolnych są dewiacyjne instruktaże. To chcecie zrobić w Polsce. I niestety to nie służy ochronie kobiet, to służy tylko temu, by właśnie młodzież podejmowała, nawet dzieci, ryzykowne zachowania, zachowania seksualne. Doskonale o tym wiecie, że np. w Wielkiej Brytanii, gdzie jest bardzo permisywna edukacja seksualna, gdzie mamy do czynienia od najmłodszych lat z epatowaniem edukacją seksualną, seksualizacją, z dostępnością pigułek nie wczesnoporonnych, tylko tych do zabijania wczesnego dzieci poczętych, tam liczba tzw. ciąż niechcianych jest największa, liczba ciąż wśród nastolatek – dokładnie tam, gdzie jest szybko wprowadzana edukacja seksualna. Bo receptą na to nie jest żaden instruktaż seksualny, który proponujecie, jest nią tradycyjna nauka moralna, mówienie o wstrzemięźliwości, mówienie o czystości młodym ludziom, mówienie o tym, że należy być przyzwoitym, a nie epatowanie od najmłodszych lat seksem.

Wysoki Sejmie! Panie Marszałku! Ten projekt zakłada, że nieludzkie i antycywilizacyjne, barbarzyńskie standardy, które niestety zapanowały w wielu krajach Zachodu – przez to m.in. ten Zachód dzisiaj dożywa swojego cywilizacyjnego kresu – należy wprowadzić w Polsce. Dlatego zwracam się do Wysokiego Sejmu o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani Nowackiej jako przedstawiciela inicjatywy koalicji lewicowej. Dlaczego kłamiecie? Dlaczego kłamiecie od samego początku, od momentu kiedy mówicie o liczbie podpisów zebranych pod projektem? Zawyżyliście to trzykrotnie w swojej propagandzie. Dlaczego kłamiecie, kiedy mówicie, że ten projekt jest zgodny z konstytucją, chociaż jest to oczywista nieprawda? Dlaczego kłamiecie, gdy mówicie o tym, że życie nie zaczyna się od poczęcia, chociaż jest to po prostu fakt naukowy? Dlaczego kłamiecie, kiedy mówicie, że sprawa zabijania dzieci poczętych to jest kwestia wyłącznie kobiet, zdejmując tym samym odpowiedzialność z mężczyzn i tym samym ułatwiając sprawę tak naprawdę wszystkim nieodpowiedzialnym mężczyznom, wszystkim mężczyznom, którzy zostawiają kobiety w ciąży, wszystkim, którzy są lowelasami, casanovami? Dlaczego idziecie razem z nimi ręka w rękę? Dlaczego ten projekt zrodzony z kłamstwa i nienawiści do dzieci poczętych przyniosłyście dzisiaj do Sejmu?