Oświadczenie ws. wydarzeń wokół „Domu Schronienia” w Zgierzu

13 października wojewoda łódzki postanowił o zamknięciu działającego w Zgierzu od listopada ub. roku Dom Schronienia Samotnych, Starszych, Potrzebujących oraz Samotnej Matki, który był prowadzony przez Kościół Starokatolicki w RP. Było to wynikiem kontroli przeprowadzonej w nim przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W ubiegłym tygodniu zmarło pięciu pensjonariuszy tego ośrodka, co najprawdopodobniej było spowodowane fatalnymi warunkami w placówce mieszczącej się przy ul. Pułaskiego.

Dom Schronienia w sensie formalnym funkcjonował jako noclegownia. Mimo to – co stwierdziła kontrola – przebywały w nim osoby wymagające całodowej opieki. Osobą kierującą działaniami domu był Marek N., podający się za duchownego starokatolickiego, który na swoim koncie ma wyroki skazujące za znęcanie się nad pensjonariuszami podobnych ośrodków i zakaz prowadzenia działalności opiekuńczo – leczniczej.
Należy przy tym zauważyć, że „Dom Schronienia” nie zaczął prowadzić działalności opiekuńczej bez zezwolenia dopiero w ubiegłym tygodniu. Funkcjonował on bez przeszkód przez kilka miesięcy. Jest dla nas oburzające, że w ciągu 11 miesięcy funkcjonowania placówki, ubiegłotygodniowa kontrola była dopiero drugą, a fakt, że placówce szefowała osoba skazana, wyszedł na światło dzienne dopiero w wyniku śmierci podopiecznych placówki. Gdzie były odpowiednie organy podległe prezydentowi Zgierza i wojewodzie łódzkiemu? Jakim cudem do „noclegowni” trafiały osoby wymagające całodobowej opieki, kierowane przez szpitale i ośrodki pomocy społecznej z całej Polski?

Ze smutkiem musimy skonstatować, że ta tragedia była w dużej mierze możliwa dzięki temu, że Marek N. korzystał z zaufania, który budzą w naszym kraju osoby duchowne. Temu wpływowi ulegli również najprawdopodobniej urzędnicy. Czy teraz najlepszym sposobem do robienia ciemnych interesów będzie zakładanie kolejnych pseudokatolickich sekt i ubierania sutanny przez przestępców?

Apelujemy o niezwłoczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i ukaranie winnych zaniedbań, które były przyczyną tej tragedii oraz o zmiany prawne i organizacyjne na rzecz polepszenia przepływu informacji między organami państwowymi i samorządowymi w celu ściślejszego nadzoru nad takimi placówkami.
Zgierz, 17 października 2016 roku

Kamil Klimczak, prezes Klubu im. Romana Dmowskiego

Juliusz Bielecki, prezes Oddziału Sieradzkiego stowarzyszenia Kukiz’ 15