Oświadczenie ws. ulic w Nowym Centrum Łodzi

W dniu dzisiejszym Klub imienia Romana Dmowskiego złożył propozycje nazw ulic na terenie Nowego Centrum Łodzi w ramach ogłoszonych przez władze miasta konsultacji społecznych.

Tak jak wskazywaliśmy na poprzednich konferencjach prasowych związanych z tematem Nowego Centrum Łodzi proponujemy nazwy ulic, których patronami będą osoby bądź organizacje zasłużone dla polskości miasta, walki o niepodległość oraz mające wpływ na życie duchowe miasta. W naszych propozycjach wskazujemy osoby, spełniające podane kryteria. W dalszej części konsultacji będziemy pokazywać ich sylwetki mieszkańcom Łodzi. Sprzeciwiamy się nazewnictwu w Nowym Centrum Łodzi opartym o doktrynę „multi-kulti”, niemającą nic wspólnego z wielonarodową historią miasta. Jesteśmy przeciwni indoktrynowaniu mieszkańców Łodzi szkodliwymi ideologiami politycznymi.

Zwracamy się do organizacji patriotycznych, narodowych i niepodległościowych działających na terenie Łodzi oraz mieszkańców miasta o poparcie w dalszej części konsultacji społecznych zgłoszonych przez nas propozycji.

Łódź, 24.10.2016 r.

Jan Waliszewski – Klub imienia Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy

Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy
NOTKI BIOGRAFICZNE PATRONÓW

święta Faustyna Kowalska (1905-1938) – zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, stygmatyczka i wizjonerka, głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego. W latach 1921-24 mieszkała w Łodzi, patronka miasta Łodzi.

Ryszard Kaczorowski (1919-2016) ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, działacz społeczny, harcerz, żołnierz 2 Korpusu gen. Władysława Andersa, zginął w katastrofie smoleńskiej.

Leopold Skulski (1877-1940), nadburmistrz Łodzi w latach 1917-19, organizator samorządu miasta Łodzi, poseł na Sejm Ustawodawczy II RP, premier w latach 1919-20, minister spraw wewnętrznych w latach 1920-21, prawdopodobnie zamordowany przez NKWD.

Bp Józef Rozwadowski (1909-1996) biskup łódzki w latach 1968-1986. Organizator pomocy dla uwięzionych i pozbawionych pracy w latach stanu wojennego.

o. Stefan Miecznikowski (1921-2004) – jezuita, duszpasterz opozycji w PRL, organizator Ośrodka Pomocy Uwięzionym i Internowanym, honorowy obywatel miasta Łodzi.

Jan Piotrowic – pierwszy odnotowany w źródłach sołtys wsi Łodzia (od 1387 roku).

Jan Dąbrowski – pierwszy znany z imienia i nazwiska burmistrz Łodzi, w latach 1471-80 i 1489-1503.

Armia „Łódź” – związek operacyjny Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Juliusza Rómmla broniąca ziemi łódzkiej przed Niemcami w trakcie wojny obronnej 1939 roku.

Kazimierz Kowalski (1902-1942), adwokat, prezes Stronnictwa Narodowego w latach 1938-39, ochotnik z wojny polsko-bolszewickiej, działacz społeczny i polityczny, radny miasta Łodzi, czołowy działacz narodowy w latach 30. Zamordowany przez Niemców w egzekucji w Zgierzu.

Feliks Milan (1927-2010) – sybirak, więzień Kołymy, żołnierz Armii Krajowej, współzałożyciel Związku Sybiraków, współzałożyciel Klubu Historycznego im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Łodzi.

Wanda Węgierska (1919-1943) – łódzka harcerka, żołnierz wywiadu Związku Jaszczurczego i Armii Krajowej, ścięta w 1943 roku z wyroku sądu III Rzeszy.

dr Zbigniew Jaśniewicz (1921-2015) – lekarz medycyny, harcerz, ochotnik w kampanii wrześniowej 1939 roku, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, odznaczony orderem Virtuti Militari, współtwórca Stowarzyszenia Szarych Szeregów, działacz niepodległościowy

Andrzej Ostoja-Owsiany (1931-2008) – prawnik, polityk i działacz opozycji w PRL (Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej). W latach 1990-94 pierwszy niekomunistyczny przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, poseł na Sejm II kadencji i senator IV kadencji.

dr Kinga Wiśniewska-Roszkowska (1916-2006) – lekarka ze specjalizacjami w zakresie ginekologii i geriatrii, działaczka na rzecz ochrony życia, odznaczona orderem Pro Ecclesia et Pontifice

Studenci Łódzcy 1981 roku – upamiętnienie łódzkich studentów, którzy w styczniu i lutym 1981 roku uczestniczyli w strajku na rzecz odzyskania podmiotowości środowiska akademickiego, zakończonego podpisaniem porozumień łódzkich w dniu 17 lutego 1981 roku.

Niezależne Zrzeszenie Studentów – studencka organizacja antykomunistyczna i niepodległościowa, zarejestrowana w wyniku porozumień łódzkich w 1981 roku, działająca w podziemiu w okresie stanu wojennego i ponownie zalegalizowana w 1989 roku

Łódzkie Włókniarki

Łódzcy Tramwajarze – tramwajarze byli zaangażowani w walkę przeciwko Niemcom w latach II wojny światowej oraz strajkowali w sprzeciwie wobec władzy komunistycznej w 1957 i 1980 roku