List otwarty do właścicieli klubu OHM ws. koncertu Natalii Przybysz w Łodzi

W związku z zapowiedzianym na dzień 5 listopada 2016 roku koncertem Natalii Przybysz w klubie OHM w Łodzi zwracamy się do właścicieli klubu o odwołanie w/w koncertu. W świetle upublicznionych przez siebie informacji na temat dokonanej aborcji uważamy, że pani Natalia Przybysz powinna raczej spotkać się z prokuratorem, biorąc pod uwagę przedstawione przez nią okoliczności, które stanowią przestępstwo również na gruncie obecnej ułomnej ustawy antyaborcyjnej. Ujawnione przez Natalię Przybysz motywacje zabicia własnego dziecka były szokujące również dla osób, które deklarowały się jako zwolennicy opcji proaborcyjnej.

Muzyka ma wpływ na życie ludzi, w szczególności na postawy młodego pokolenia. Utalentowani artyści niejednokrotnie stają się wzorami postaw dla młodych ludzi. Z tego powodu apelujemy do właścicieli klubu OHM o niepromowanie osób, których czyny stoją w sprzeczności z podstawowymi wartościami, do których należy prawo do życia. Wierzymy, że łodzianie docenią odwagę cywilną, której wymaga odwołanie koncertu, uczestnicząc w innych imprezach organizowanych przez klub OHM.

Łódź, 4 listopada 2016 roku

Jan Waliszewski – Klub imienia Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy

Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy

Przemysław Kicowski – Ruch Narodowy

Michał Owczarski – Fundacja „Życie”

Mirosław Orzechowski – Katolicki Klub imienia Świętego Wojciecha