Łukasz Owczarek (Konfederacja) – Konserwanty chemiczne w żywności i ich wpływ na nasze zdrowie

Łukasz Owczarek, kandydat do Sejmu z ramienia Konfederacji, przedstawił na spotkaniu w Małkowie k/Warty szkodliwy wpływ konserwantów stosowanych przez przemysł spożywczy.

Remedium na ten problem to – według Owczarka – zaopatrywanie się w lokalnych sklepach, zaopatrujących się w małych zakładach spożywczych.