Braun: „Chcemy być krytycznym recenzentem władzy”

Grzegorz Braun, jeden z liderów Konfederacji spotkał się w ostatnią niedzielę z wyborcami w Małkowie k/Warty, gdzie zachęcał do oddawania głosu na Konfederację. „Trwa domykanie systemu, a my musimy się wcisnąć w szczelinę” – przekonuje.

Braun omówił w swoim wystąpieniu sytuację polityczną Polski w przededniu wyborów, zwłaszcza w obliczu zamilczania i wypychania Konfederacji z dyskursu publicznego.