prof. Anna Raźny – Zapaść intelektualna polskich elit

Zdaniem prof. Anny Raźny, przyczyną wszystkich bolączek i problemów społeczno-politycznych Polski jest zapaść intelektualna całego społeczeństwa, ale przede wszystkim tzw. elit intelektualnych, które nie zamknęły się w pewnych politycznie poprawnych konstrukcjach.

Ma to swoje odzwierciedlenie choćby w zamykaniu się w pewnych schematach np. w polityce zagranicznej, gdzie wszystkie siły polityczne bezalternatywnie koncentrują się na NATO i Stanach Zjednoczonych. Także w wewnętrznych sprawach polskich widać wąskie horyzonty tych, którzy powinni kierować polskim państwem.

O bezalternatywnej polityce, kryzysie intelektualnym, hipokryzji mediów i innych sprawach w rozmowie z Kamilem Klimczakiem mówi prof. Anna Raźny.