Pryncypia narodowej demokracji – Ustrój Państwa Narodowego

W kolejnym odcinku z cyklu „Pryncypia narodowej demokracji” prezentujemy Państwu ogólny zarys koncepcji ustrojowych wytworzonych przez obóz narodowy na przestrzeni dziejów: koncepcji konstytucyjnych w trakcie prac nad konstytucją marcową, pomysłów środowisk narodowo-radykalnych lat 30. i czasów II wojny światowej.

Na końcu odpowiemy na pojawiające się często pytanie o kierunek nowego, projektowanego ustroju Państwa Narodowego. Na odcinek zaprasza Kamil Klimczak