KRD i AN ws. sytuacji na Białorusi

Klub imienia Romana Dmowskiego i Akcja Narodowa wydały oświadczenie ws. sytuacji na Białorusi i działań polskich władz:

Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec stanowiska polskich władz w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi. Bezpośrednio po wyborach Premier Mateusz Morawiecki opowiedział się za zwołaniem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej dotyczącego sytuacji na Białorusi, a Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz poparł działania mające na celu nałożenie na Białoruś sankcji gospodarczych.

Stanowisko takie rozmija się z żywotnymi interesami Polski. Rządzona przez Aleksandra Łukaszenkę Białoruś do momentu wyborów była bowiem jednym z bardziej stabilnych państw w regionie i co warte podkreślenia – państw z którymi Polska nie ma żadnych sporów historycznych ani terytorialnych. Zaznaczyć również należy, że sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi jest o wiele lepsza od sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, czy na Ukrainie. W związku z powyższym, zachowanie spokoju i stabilizacja polityczna na Białorusi leżą w interesie Polski, a odmienne modele ustrojowe i systemy sprawowania władzy obu państw nie powinny być przeszkodą dla wzajemnej współpracy.

Podkreślić przy tym należy, że brak jest obiektywnych dowodów na to, iż wybory prezydenckie na Białorusi zostały sfałszowane. Jednocześnie wiele wskazuje, że protesty białoruskiej opozycji są inspirowane z zewnątrz, a różnym ośrodkom zarówno z Zachodu, jak i ze Wschodu zależy na destabilizacji sytuacji politycznej Białorusi. Wskazać bowiem należy, że jest miejsce ważne z geopolitycznego punktu widzenia, w którym krzyżują się interesy różnych sił i ośrodków. Istnieje zatem poważne niebezpieczeństwo, że podsycanie protestów opozycji na Białorusi doprowadzi do sytuacji jaka miała miejsce na Ukrainie w roku 2013, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Taki scenariusz z całą pewnością nie jest korzystny dla Polski, w której interesie jest zachowanie stabilnej i bezpiecznej granicy wschodniej, a także niedopuszczenie do masowej imigracji Białorusinów.

Wyrażamy nadzieję, że bez względu na dalszy rozwój sytuacji na Białorusi, władze polskie zachowają rozwagę i odpowiedzialność i w pierwszym rzędzie kierować się będą zasadą interesu narodowego i polskiej racji stanu.

Łódź, 18 sierpnia 2020 r.

Kamil Klimczak, Klub imienia Romana Dmowskiego
Michał Radzikowski, Akcja Narodowa