Archiwa tagu: Michał Radzikowski

Michał Radzikowski – Nacjonalizm wczoraj i dziś

W neoliberalnej rzeczywistości termin „nacjonalizm” ma wyjątkowo złe konotacje i stosowany jest wymiennie z takim pojęciami jak: szowinizm, czy ksenofobia, co jest absurdem samym w sobie. Istotą nacjonalizmu nie jest bowiem wrogość, czy też niechęć do innych narodów, lecz dążenie do zachowania odrębności, tożsamości, tradycji i kultury własnego narodu. Nie bójmy się zatem posługiwać tym pojęciem. Oczywiście w przekazie publicznym nacjonalizm często łączony jest z faszyzmem, nazizmem, czy rasizmem, co ma jeden podstawowy cel – zdyskredytowanie nacjonalizmu w świadomości społecznej oraz utrwalenie stereotypu, że jest to doktryna prowadząca do konfliktów, wojen i niemal wszystkich nieszczęść tego świata. Nie czas w tym miejscu na szczegółowe zgłębianie analizy samej istoty nacjonalizmu – zainteresowanych odsyłam do książek i wykładów znawców tej problematyki – np. prof. Bogumiła Grotta, czy prof. Adama Wielomskiego. Warto jednak przybliżyć kilka podstawowych kwestii związanych z tym zagadnieniem. Czytaj dalej Michał Radzikowski – Nacjonalizm wczoraj i dziś

Michał Radzikowski -Polityczny kameleonizm – krótka analiza zjawiska

Demokracja liberalna jest systemem, w którym takie wartości jak: uczciwość, odpowiedzialność, dotrzymywanie obietnic wyborczych, czy też wierność deklarowanym zasadom i poglądom nie są szczególnie cenione. Można co prawda powiedzieć, że taka jest polityka w ogóle – lecz byłoby to chyba zbyt cynicznym i makiawelicznym ujęciem zagadnienia. Ogólnie rzecz biorąc, polityka może być bowiem traktowana zarówno jako roztropna troska o dobro wspólne, jak i narzędzie do realizacji jednostkowych, czy też grupowych interesów. Natomiast w systemie demoliberalnym konkurujące ze sobą partie polityczne, niejako z samego założenia, przedstawiają postulaty nie dające się w praktyce zrealizować – po to wyłącznie, aby zdobyć poparcie społeczne oraz głosy wyborców. Ta licytacja i festiwal obietnic są niejako wpisane w istotę systemu i powtarzane w każdych kolejnych wyborach, co z zasady promuje nieodpowiedzialnych i cynicznych demagogów, niebiorących odpowiedzialności za swoje słowo. Ponadto, jakże częsta jest zmiana barw politycznych, tylko po to by utrzymać się w politycznym obiegu. Czytaj dalej Michał Radzikowski -Polityczny kameleonizm – krótka analiza zjawiska

Michał Radzikowski – Solidarni z Piotrem Tabachowiczem!

Niniejszy tekst nie dotyczy wyłącznie indywidualnego przypadku Piotra Tabachowicza – aktywisty organizacji pro-słowiańskich i narodowych, który stał się ostatnio ofiarą ataków i pomówień w mediach społecznościowych, lecz ma również szerszy wymiar – związany z szeroką gamą patologii i wynaturzeń jakie niosą za sobą socjal-media. Choć problem ten jest znany od dawna, jest jednak często bagatelizowany i lekceważony, pomimo tego, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z ewidentnymi przykładami naruszania prawa. Niektórym wydaje się, że zjawisko tak zwanego hejtu dotyczy wyłącznie celebrytów, czy osób piastujących funkcje publiczne, które z racji swojej działalności niejako same wystawiają się na ocenę opinii publicznej. Tak jednak nie jest – problem ten może dotknąć każdego kto podejmuje jakąkolwiek działalność społeczną, bądź jest po prostu aktywny w mediach społecznościowych. Czytaj dalej Michał Radzikowski – Solidarni z Piotrem Tabachowiczem!

W pułapce neoliberalizmu – przyczynek do koncepcji krytycznej psychiatrii politycznej Jacka Kardaszewskiego

Moje podstawowe zarzuty wobec neoliberalizmu są dwa. Pierwszym z nich jest to, że promuje on znęcanie się ludzi nad innymi ludźmi, drugim natomiast to, że – pomijając już oczywisty fakt, iż znęcanie się jest zawsze zjawiskiem moralnie nagannym – w neoliberalizmie znęcający się są z wielu względów bardzo lichymi ludźmi”.1

Dr Jacek Kardaszewski Czytaj dalej W pułapce neoliberalizmu – przyczynek do koncepcji krytycznej psychiatrii politycznej Jacka Kardaszewskiego

Michał Radzikowski – Dzisiaj KPP, Jutro ONR

Jak donoszą media – minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją celów i działalności Komunistycznej Partii Polski oraz delegalizację tej organizacji. Zgodnie z art. 13 Konstytucji RP – zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, jak również m.in. stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Prokuraturę Krajową członkowie KPP kwestionują demokratyczny porządek Polski, zaś cele tej organizacji są tożsame z celami innych partii komunistycznych sprawujących totalitarną władzę w państwach komunistycznych XX wieku. Czytaj dalej Michał Radzikowski – Dzisiaj KPP, Jutro ONR