Archiwa tagu: Michał Radzikowski

Michał Radzikowski – Sprawa kamratów – zdanie odrębne

Po manifestacji środowisk związanych ruchem kamrackim w Kaliszu, w dniu 11 listopada tego roku – zawrzało. I nie chodzi mi w tej chwili o media głównego nurtu, czy też systemowe ośrodki polityczne, lecz o środowiska związane z szeroko pojętym obozem narodowym i tożsamościowym. W największym skrócie można powiedzieć, że pojawiły się dwa skrajne stanowiska. Z jednej strony bałwochwalcze niemal wychwalanie „aktu narodowo-wyzwoleńczego” jakim miało być symboliczne spalenie statutu kaliskiego, a z drugiej strony odsądzanie organizatorów tego happeningu od czci i wiary oraz traktowanie jako niebezpiecznych prowokatorów. Oba stanowiska uznać należy za absurdalne i szkodliwe. Czytaj dalej Michał Radzikowski – Sprawa kamratów – zdanie odrębne

Mcihał Radzikowski – Podłość i barbarzyństwo

W chwili gdy piszę te słowa (28 października 2021 r.), nie wiadomo jeszcze, czy w dniu 1 listopada wszystkie cmentarze będę otwarte. Przekaz w powyższym zakresie jest sprzeczny. Co prawda minister Adam Niedzielski zapowiedział, że do zamykania cmentarzy w tym roku nie dojdzie, jednak jego zastępca Waldemar Kraska zastrzegł możliwość „punktowego zamykania cmentarzy”, uwarunkowanego sytuacją epidemiologiczną. Jak będzie – zobaczymy. Biorąc pod uwagę działania podjęte w roku 2020, trzeba brać pod uwagę różne scenariusze. Trzeba uzmysłowić sobie, że obecna władza jest skrajnie nieprzewidywalna i nieobliczalna. W ubiegłym roku decyzja o zamknięciu cmentarzy zapadła w ostatniej chwili – w dniu 30 listopada 2020 roku. W tym samym czasie nie wygasły jeszcze uliczne protesty „Strajku Kobiet”, które łamały wszelkie przepisy w zakresie obostrzeń epidemiologicznych, a mimo tego były przez władze tolerowane. Jarosław Kaczyński, mając pełen arsenał środków umożliwiających przywrócenie porządku publicznego, wezwał wówczas do… obrony kościołów przez obywateli. Śmiać się, czy też płakać? Czytaj dalej Mcihał Radzikowski – Podłość i barbarzyństwo

Michał Radzikowski – Nacjonalizm wczoraj i dziś

W neoliberalnej rzeczywistości termin „nacjonalizm” ma wyjątkowo złe konotacje i stosowany jest wymiennie z takim pojęciami jak: szowinizm, czy ksenofobia, co jest absurdem samym w sobie. Istotą nacjonalizmu nie jest bowiem wrogość, czy też niechęć do innych narodów, lecz dążenie do zachowania odrębności, tożsamości, tradycji i kultury własnego narodu. Nie bójmy się zatem posługiwać tym pojęciem. Oczywiście w przekazie publicznym nacjonalizm często łączony jest z faszyzmem, nazizmem, czy rasizmem, co ma jeden podstawowy cel – zdyskredytowanie nacjonalizmu w świadomości społecznej oraz utrwalenie stereotypu, że jest to doktryna prowadząca do konfliktów, wojen i niemal wszystkich nieszczęść tego świata. Nie czas w tym miejscu na szczegółowe zgłębianie analizy samej istoty nacjonalizmu – zainteresowanych odsyłam do książek i wykładów znawców tej problematyki – np. prof. Bogumiła Grotta, czy prof. Adama Wielomskiego. Warto jednak przybliżyć kilka podstawowych kwestii związanych z tym zagadnieniem. Czytaj dalej Michał Radzikowski – Nacjonalizm wczoraj i dziś

Michał Radzikowski -Polityczny kameleonizm – krótka analiza zjawiska

Demokracja liberalna jest systemem, w którym takie wartości jak: uczciwość, odpowiedzialność, dotrzymywanie obietnic wyborczych, czy też wierność deklarowanym zasadom i poglądom nie są szczególnie cenione. Można co prawda powiedzieć, że taka jest polityka w ogóle – lecz byłoby to chyba zbyt cynicznym i makiawelicznym ujęciem zagadnienia. Ogólnie rzecz biorąc, polityka może być bowiem traktowana zarówno jako roztropna troska o dobro wspólne, jak i narzędzie do realizacji jednostkowych, czy też grupowych interesów. Natomiast w systemie demoliberalnym konkurujące ze sobą partie polityczne, niejako z samego założenia, przedstawiają postulaty nie dające się w praktyce zrealizować – po to wyłącznie, aby zdobyć poparcie społeczne oraz głosy wyborców. Ta licytacja i festiwal obietnic są niejako wpisane w istotę systemu i powtarzane w każdych kolejnych wyborach, co z zasady promuje nieodpowiedzialnych i cynicznych demagogów, niebiorących odpowiedzialności za swoje słowo. Ponadto, jakże częsta jest zmiana barw politycznych, tylko po to by utrzymać się w politycznym obiegu. Czytaj dalej Michał Radzikowski -Polityczny kameleonizm – krótka analiza zjawiska