Archiwa tagu: 4/2021

Kamil Waćkowski – Wybory parlamentarne w Bułgarii. Klęska narodowców, zwycięstwo atlantystów

Tydzień temu odbyły się wybory parlamentarne w Bułgarii. Wybory dokonały przetasowania na bułgarskiej scenie politycznej. Elekcja wzmocniła siły liberalne, atlantystów, miłośników UE i NATO, a osłabiła siły patriotyczne i narodowe. Czytaj dalej Kamil Waćkowski – Wybory parlamentarne w Bułgarii. Klęska narodowców, zwycięstwo atlantystów

Arkadiusz Miksa – Winiarskiego zmaganie z Niemcami i sanacją

Bohdan Winiarski urodził 27 kwietnia 1884 roku w Bohdanowie w Łomżyńskiem, jego ojciec był sekretarzem gminnego sądu i sędzią pokoju. Po maturze zdanej z wyróżnieniem studiował najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie doktoryzował się w 1910 roku. Następnie przez trzy i pół roku studiował w Paryżu te obszary prawa z których stanie się z czasem słynny w Polsce i poza jej granicami, a więc prawo polityczne, naukę o państwie, prawo międzynarodowe i administracyjne. Studiował również w Heidelbergu. W polityczną działalność narodową zaangażował się jeszcze na etapie gimnazjum, wchodząc w struktury tajnych organizacji młodzieżowych powiązanych ze strukturami Ligi Narodowej. Działalność naukową rozpoczął w 1913 roku wykładając w Polskiej Szkole Nauk Politycznych, w Krakowie. W tym samym roku ożenił się i w ten sposób obszar jego pasji obok nauki, działalności politycznej poszerzył się o życie rodzinne. Podstawą wszelkich poczynań była filozofia chrześcijańska. Czytaj dalej Arkadiusz Miksa – Winiarskiego zmaganie z Niemcami i sanacją

Kamil Klimczak – Sprawa smoleńska czyli szaleństwo i nihilizm

Wydawałoby się, że 11 lat jakie minęło od katastrofy smoleńskiej spowoduje, że będziemy mówić o tym wydarzeniu już tylko w kontekście wydarzenia historycznego, co prawda dyskontowanego politycznie przez rządzącą partię, ale będącym już sprawą całkowicie zamkniętą i wyjaśnioną. Jednak po 11 latach, w tym sześciu rządów PiS, dla której to partii wyjaśnienie katastrofy było absolutnym priorytetem, sprawa dalej jest w toku, a nawet jest ordynarnie rozgrywana politycznie. Można wręcz powiedzieć, że PiS tak dąży do prawdy, że już ją dawno minął… Czytaj dalej Kamil Klimczak – Sprawa smoleńska czyli szaleństwo i nihilizm

Michał Radzikowski -Polityczny kameleonizm – krótka analiza zjawiska

Demokracja liberalna jest systemem, w którym takie wartości jak: uczciwość, odpowiedzialność, dotrzymywanie obietnic wyborczych, czy też wierność deklarowanym zasadom i poglądom nie są szczególnie cenione. Można co prawda powiedzieć, że taka jest polityka w ogóle – lecz byłoby to chyba zbyt cynicznym i makiawelicznym ujęciem zagadnienia. Ogólnie rzecz biorąc, polityka może być bowiem traktowana zarówno jako roztropna troska o dobro wspólne, jak i narzędzie do realizacji jednostkowych, czy też grupowych interesów. Natomiast w systemie demoliberalnym konkurujące ze sobą partie polityczne, niejako z samego założenia, przedstawiają postulaty nie dające się w praktyce zrealizować – po to wyłącznie, aby zdobyć poparcie społeczne oraz głosy wyborców. Ta licytacja i festiwal obietnic są niejako wpisane w istotę systemu i powtarzane w każdych kolejnych wyborach, co z zasady promuje nieodpowiedzialnych i cynicznych demagogów, niebiorących odpowiedzialności za swoje słowo. Ponadto, jakże częsta jest zmiana barw politycznych, tylko po to by utrzymać się w politycznym obiegu. Czytaj dalej Michał Radzikowski -Polityczny kameleonizm – krótka analiza zjawiska

Ronald Lasecki – Metafizyczne znaczenia kary śmierci i jej zniesienia

Przeformułowanie na początku sierpnia 2019 r. przez papieża Franciszka kanonu 2267 Katechizmu Kościoła katolickiego tak, iż na gruncie doktryny katolickiej kara śmierci została potępiona jako sprzeczna z nienaruszalnością i godnością osoby ludzkiej, wpisuje się w dłuższy trend rozkładu cywilizacji w Europie Zachodniej, trwający co najmniej od pięciu wieków i związany z narodzinami nowożytnej formacji humanistycznej i antropocentrycznej. Z kolei mające charakter ewolucjonistyczny uzasadnienie wprowadzonych zmian to świadectwo przenikania do doktryny rzymskokatolickiej światopoglądu postmodernistycznego, polegającego na subiektywizacji wszystkich twierdzeń i zaprzeczaniu istnieniu twierdzeń subiektywnie nieuwarunkowanych.  Przyjrzyjmy się zatem na przykładzie rozumienia kary śmierci, jak w ostatnich wiekach w zachodniej Europie obumierała Tradycja: Czytaj dalej Ronald Lasecki – Metafizyczne znaczenia kary śmierci i jej zniesienia