Z kalendarza liturgicznego: 22 listopada – św. Cecylii

Cecylia jest jedną z najsławniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Trudno jest jednak odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od dodatków legendarnych, które świadczą o popularności Świętej. Według legendy, mimo złożonego ślubu czystości, zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem. Pan Bóg zachował jednak cudownie jej dziewictwo.

Święta Dziewica pozyskała męża i jego brata Tyburcjusza dla Chrystusa i razem z nimi poniosła śmierć męczeńską przez ścięcie. Ciało św. Cecylii odkryto w katakumbach w roku 822 i przeniesiono do bazyliki na Zatybrzu jej poświęconej. W roku 1599 grób otwarto i znaleziono ciało nienaruszone z przeciętą szyją. Imię św. Cecylii wymienia się w kanonie Mszy świętej. Jest ona patronką muzyki kościelnej.