Koniec liberalnej demokracji w Polsce? – Ronald Lasecki

Ostatnie „gry i zabawy prawem” dały asumpt do twierdzeń, że system demokracji liberalnej w Polsce chyli się ku upadkowi. Zmiana prawa wyborczego „za pięć dwunasta” i oczywiste lekceważenie przepisów prawa powoduje stan wątpliwy prawnie, ale czy rzeczywiście jest to wkroczenie w erę dyktatury?

O obecnej sytuacji politycznej, upadku demokracji, sanitarnym zamordyzmie i wielu innych sprawach Kamil Klimczak rozmawiał z Ronaldem Laseckim, publicystą xportalu.