Komentarz Narodowy (90) – Antypolonizm na Litwie rośnie

Ostatnie wybory parlamentarne na Litwie okazały się porażką dotychczas współrządzącej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Reprezentacja tamtejszych Polaków uzyskała 4,82 %, nie przekraczając progu wyborczego i uzyska zaledwie kilka mandatów. Jednocześnie dopiero z dużym opóźnieniem władze polskie zareagowały na antypolskie ataki niektórych polityków litewskich.

Czy Polska po raz kolejny pozostawia Polaków na Litwie, strażników polskości Kresów Wschodnich, na pastwie losu? Czy mniejszość polską czeka dalszy ciąg depolonizacji? O tym w nowym Komentarzu Narodowym.