Archiwa tagu: Jacek Kędzierski

Jacek Kędzierski – W związku z zamieszaniem na tle wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym

Z wielkim zdziwieniem odebrałem treść uchwały nr 81/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (zwanej dalej Organem) z dnia 3 lipca br. oraz Stanowiska tego Organu z dnia 5 lipca 2018 r. Dokumenty te odnoszą się do sytuacji polityczno-prawnej w kraju, zaistniałej po wejściu w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Czytaj dalej Jacek Kędzierski – W związku z zamieszaniem na tle wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym

Jacek Kędzierski – O tzw. abolicji indywidualnej po raz trzeci

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca br. w sprawie K 9/17 zmusza mnie do zabrania po raz trzeci głosu w tej samej sprawie, tzw. abolicji indywidualnej w prawie polskim. Nigdy nie przypuszczałem, że jako prawnik, wypowiadając się na kwestie prawne będę zmuszony do udowadniania, że w prawie nie istnieje to, co nie istnieje. Jeszcze będąc studentem, kiedy na seminarium magisterskim zostałem poproszony przez Prof. A. Wąska o ustosunkowanie się do tego zagadnienia, zapaliła się mi w głowie pewna dioda, sygnalizująca próbę zakpienia sobie ze mnie. Dyskusję uciąłem krótko: „nie istnieje, bo nie istnieje”. Po drodze miałem też styczność z dorobkiem naukowym nieodżałowanej pamięci Prof. A. Murzynowskiego, który w swojej dysertacji, w przedmiocie ułaskawienia w polskim prawie, pokrótce napomknął o abolicji indywidualnej, z tym że na zasadzie: „jestem za, a nawet przeciw”. Za tym, że przewiduje ją peerelowska konstytucja, a przeciw stosowaniu jej przez ówczesną kolektywną głowę państwa w jakimkolwiek przypadku. Czytaj dalej Jacek Kędzierski – O tzw. abolicji indywidualnej po raz trzeci

Jacek Kędzierski – Polska drugim Izraelem i niemiecką kolonią

W upalny, majowy wieczór, dzięki Klubowi Spotkania, w ramach cyklicznych spotkań połączonych z debatą, w Instytucie Europejskim w Łodzi można było wysłuchać niezmiernie ciekawego wykładu wygłoszonego przez Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego. Tematem spotkania była „Bieżąca polska polityka zagraniczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (V4, B9, Trójmorze). Wybrałem się i ja na to spotkanie albowiem „V4” brzmi dla mnie tajemniczo i bardziej znajomy jest mi kryptonim „V1, iV2”, zaś „B9” bardziej kojarzy mi się symbolem zaleconej kiedyś przez medyka witaminy, niż z polityką zagraniczną.

„Układ Wyszehradzki”
Prelegent przypomniał, czym jest „V4”, wcześniej „V3”. Rzecz szła o tzw. grupie wyszehradzkiej, utworzonej w 1991r. w tym samym miejscu, którym kilkaset lat wcześniej Kazimierz Wielki wykuwał pozycję Królestwa Polski na mapie Europy środkowej, co niedawno ukazał telewizyjny serialik. Współcześnie szło jednak o zbudowanie pozycji trzech państw położonych pomiędzy Bałtykiem a środkowym Dunajem – Czechosłowacji, Polski i Węgier po rozsypce Układu Warszawskiego i RWPG. Niestety, jak pamiętam, zamiast budowie niezależnej pozycji tych państw, cały impet poszedł na pochłonięcie ich przez unijny zachód Europy. Grupa ta miała bowiem za zadanie przygotowanie tych krajów do przyjęcia ich przez Brukselę. Teraz natomiast, tj po 2015r. rząd polski przystąpił do odbudowy tej grupy, której konstrukcja, skutkiem działań Ewy Kopacz, uległa poważnemu osłabieniu. Powodem była postawa tej platformerskiej polityk w sprawie kryzysu emigracyjnego, oznaczająca de facto zdradę pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Rzecz jasna, pozycja Polski, z racji na jej potencjał ludnościowy w tej grupie państw jest najistotniejsza.

„Bukaresztańska dziewiątka”

Obok realizacji wspólnych zadań gospodarczych dostrzeżono w Europie środkowej wspólne zadania militarne, które odkryto po wybuchu wojny domowej na Ukrainie. Widząc w tamtym zadnieprzańskim konflikcie zagrożenie dla krajów tej części Europy Rumunia wystąpiła z inicjatywą militarną w imię konieczności podjęcia polityki odstraszania wroga, bardziej wyimaginowanego niż realnego, a nawet potencjalnego. W ten sposób, z uwagi na to, że strach ma wielkie oczy, zawiązała się bukaresztańska dziewiątka – „B9”. Tworzą ją cztery państwa wyszehradzkie, trzy byłe republiki nadbałtyckie oraz Rumunia i Bułgaria. Co ciekawe, nie wszystkie kraje zawnioskowały o zwiększenie u nich kontyngentu natowskiego. Czechy, Słowacja i Węgry – nie. To mnie nie dziwi, wszak śpiącego misia nie należy szarpać za uszy, co najwyżej można przed nim, lecz na cudzym polu postawić stracha na wróble, który otrzyma nazwę „wysunięta obecność”. Tej wysuniętej obecności przyszłościowy, ewentualny agresor będzie się obawiał do tego stopnia, że agresji nie podejmie – takie jest założenie „B9”. Oby tylko owa „wysunięta obecność” w razie agresji nie cofnęła się tak szybko, jak szybko pojawiła się i istnieje w sposób permanentny ale i rotacyjny, co wykazałoby, że poziom odstraszania w Europie środkowej okazał się papierowy. Obawa ta jest uzasadniona wobec zniesienia zasadniczej służby wojskowej w Polsce oraz cięć budżetowych na siły zbrojne w latach 2008-2015. Dalsze zadania militarne to zwiększanie budżetu wojskowego oraz tzw. „military mobility”, czyli wprowadzenie „wojskowego Schengen” – likwidację wszelkich barier na granicach i na trasach przerzutu wojsk. Tu mówca podkreślił, że “mosty w Polsce muszą być takie, by wytrzymywały przejazd kolumny czołgów”. Zadanie wspierania budowy takich mostów, zdaniem prelegenta ma należeć do Unii. Centralny port lotniczy, ma również służyć celom militarnym – służyć jako baza do przerzutu wojsk. Pentagon jest w umyśle prelegenta największy sojusznikiem Polski, najlepiej rozumiejącym sytuację w Europie środkowej i “naturę rosyjskiego zagrożenia”, To tyle, tytułem naświetlenia kryptonimu „B6”, pod którym kryje się bukaresztańska grupa lobbingowo-odstraszająca wewnątrz NATO, będąca jednocześnie forum współpracy polsko-rumuńskiej.

To wszystko ma ostrze wyraźnie “antyrosyjskie” i zarówno rzekomo Polska, jak i (być może) Rumunia to dwa kraje silnie proamerykańskie i zarazem wrofie Rosji, w których – zdaniem prelegenta – nie ma co wysuwać w ramach kampanii wyborczej hasła „poprawy stosunków z Rosją”. Podobno też zarówno Polacy, jak i Rumunii nie zaglądają na witryny Sputnika, czy Russia Today. Jeżeli byłoby to prawdą, to bardzo źle by o tych nacjach świadczyło, jako że oznacza to niewiedzę, co kiedyś może się dla nich źle skończyć, lecz tego mówca wydaje się nie dostrzegać.

„Trójmorze”

Kolejną inicjatywą i tytułowym hasłem do rozszyfrowania jest „Trójmorze”. Powstało ono niedawno z inicjatywy Polski i Chorwacji, a prócz nich tworzy je osiem pozostałych ww. państw oraz Austria i Słowenia, tworzących trójkąt, wsparty wierzchołkami o Adriatyk, Bałtyk i M. Czarne. Jego zadaniem ma być rozwój infrastruktury, głównie drogowej, z via Carpatia na czele, biegnącej od Kłajpedy przez Litwę, wschodnią Polskę, Słowację, Rumunię. Zatem, aby Białystok zyskał autostradowe połączenie z Rzeszowem należało zawiązać taką oto, częściowo egzotyczną strukturę. Dość ciekawy projekt na rozwiązywanie krajowych problemów drogowych i kolejowych, zważywszy, że dotychczas Polska miała problemy z utrzymaniem dawnej „magistrali węglowej” – „Śląsk – porty”. Tę politykę spójnościową ma umożliwić dalsze otwieranie rynków zbyty tej biedniejszej „12” na produkty bogatego „Zachodu”, w przypadku Polski, głównie niemieckie. W zamian biedni otrzymają infrastrukturę drogową. Prócz „via Carpatia” planuje się dwa inne południkowe szlaki autostradowe. Być może kiedyś ten szlak zyska odnogę ukraińską. Ponieważ w grę wchodzi również infrastruktura gazowa, Trójmorzem zainteresowana jest Ameryka, jako że ta infrastruktura uczyni z Polski rynek zbytu na tamtejszy gaz.

Ukraina

A propos Ukrainy, a zwłaszcza wykazywanego w tym kraju pietyzmu dla banderowskiego nazizmu, mówca stwierdził, że tenże tam, nad Dnieprem postrzegany jest z sentymentem i czczony jako zbrojny opór wobec sowietyzacji Ukrainy. Z tego względu porównywany bywa z polską, akowską partyzantką. O tym, że banderyzm jest sprawcą zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim, o tym w Kijowie „cicho sza”. Czy prelegent, chwalący się licznymi kontaktami na Ukrainie, podejmował próby naświetlenia tam obrazu zupełnie odmiennego postrzegania banderowskiego nazizmu w Polsce? Tego prelegent nie ujawnił, a ja wątpię, by będąc nad Dnieprem takiej misji uświadamiającej Ukraińców i wzywajacej do oczyszczenia, tj. debanderyzacji tego kraju i przeprowadzenia procesu podobnego do tego, który po II wojnie światowej przeprowadzono w Niemczech i Austrii, próbował się podjąć.

Geopolityka

Wszystkie te rozważania polityk gospodarczej i militarnej Polski i całej Europy środkowej należy w prowadzić na szersze pole, na geopolitykę. Na tym polu Polska militarnie ma być, a może poprawniej, już jest, drugim Izraelem, a gospodarczo od prawie ćwierć wieku niemiecką kolonią. Co to oznacza? Otóż, z jednej strony Polska ma być najwierniejszym, a może nawet „ślepo ufającym” sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, na równi z Izraelem. Skąd zatem nagonka na Polskę w związku z wewnętrznymi jej działaniami, mającymi na celu penalizację stosowania w polityce, kulturze i sztuce oraz w mediach zbitki pojęciowej „the polish death camps”. Wszystkowiedzący prelegent udzielił odpowiedzi także i na to pytanie. Otóż zamieszanie to nie wynika z pogorszenia relacji międzypaństwowych w trójkącie USA – Izrael – Polska ale jest wyłącznie następstwem toczącej się w Izraelu kampanii wyborczej. Krytyka polskiej ustawy miałaby pomóc jednemu z żydowskich ugrupowań politycznych w zwycięstwie wyborczym. Wszystko to przypomina mi odwracanie kota ogonem, spowodowane dogmatem wielkiej polskiej polityki zagranicznej USA: Izrael z Polską to dwaj najwięksi sojusznicy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pentagon zaś, to największy sojusznik polski, najlepiej rozumiejący naturę “ rosyjskiego zagrożenia”, który, zdaniem prelegenta, istnieje.

Jacek Kędzierski – Narodowa demokracja wobec rewolucji 1905-1907

Ostatnie dziesięciolecie carskiego samodzierżawia w Łodzi i w ogóle w Kongresówce otwiera ciąg wydarzeń zwanych rewolucją 1905-1907 roku. Ten przedział czasowy jest umowny. Spotykamy poglądy, że już końcówkę 1904 r. należy zaliczyć do początkowego ogniwa tego łańcucha wydarzeń, zaś ostatnim jego ogniwem miałyby być „Bezdany” – udany napad na pociąg pocztowy, dokonany przez J. Piłsudskiego i jego ludzi z OB PPS. Lecz równie dobrze akcja ta mogłaby zostać uznana za początek „czynu legionowego” przyszłego Pana Marszałka. Czytaj dalej Jacek Kędzierski – Narodowa demokracja wobec rewolucji 1905-1907

Jacek Kędzierski – By policjant nie był zabójcą

Doszło w Polsce do kolejnego przypadku zabicia przez policjanta człowieka. Ofiara, prawdopodobnie w przypływie jakiegoś szału, tuż przed śmiercią zadaną przez funkcjonariusza państwowego – policjanta, bezmyślnie niszczyła samochody. Widząc to policjant pełniący służbę w pobliskim komisariacie, wybiegł ku miejscu zdarzenia i widząc, że cywil wyjmuje z zanadrza coś, co przypominało broń palną oddał strzał, zabijając tego człowieka. Czytaj dalej Jacek Kędzierski – By policjant nie był zabójcą

Klub Dmowskiego w rocznicę zamachu majowego

12 maja, w 92. rocznicę dokonanego przez Józefa Piłsudskiego zamachu stanu, działacze Klubu imienia Romana Dmowskiego złożyli kwiaty na łódzkim Grobie Nieznanego Żołnierza, oddając hołd obrońcom legalnego rządu RP pod przewodnictwem Wincentego Witosa.

Czytaj dalej Klub Dmowskiego w rocznicę zamachu majowego

Jacek Kędzierski – Czy Sługa Boży ks. prałat Konstanty Budkiewicz zostanie beatyfikowany?

Kiedy jesienią ubiegłego roku podano informację o zbliżającym się do końca procesie beatyfikacyjnym sługi bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego pomyślałem, że nie powinien być jedynym polskim kapłanem wyniesionym na ołtarze. 95 lat temu w Wielkanoc, a dokładniej w nocy z Wielkiej Soboty na Wielkanoc oddał swoje życie za wiarę sługa boży ks. prałata Konstanty Budkiewicz. Śmierć ks. Budkiewicza nastąpiła w wyniku zbrodni sądowej, mordu sądowego, który zwieńczył proces przed rewolucyjnym, sowieckim trybunałem przeciwko 14 duchownym i jednej osobie świeckiej, który odbył się w Moskwie, w dniach 21-25 marca 1923 r. Dotychczas, spośród tej „piętnastki” jedynie ks. Leonid Fiodorow został wyniesiony na ołtarze, a dokonał tego w 2001 r. Jan Paweł II podczas pielgrzymki na Ukrainę.   Czytaj dalej Jacek Kędzierski – Czy Sługa Boży ks. prałat Konstanty Budkiewicz zostanie beatyfikowany?

Jacek Kędzierski – Krajowa Rada Sądownictwa  – bękart okrągłego stołu

Z uwagą ale niestety i niepokojem śledzę wydarzenia „wokół” wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 

Od lat, w mojej opinii, jest to system koślawy z uwagi na brak odpowiednich reform lub też bardzo nieudolne ich wprowadzanie. Powodem tego stanu jest to, że przez minione ¼ wieku resort sprawiedliwości obsadzano ludźmi niekompetentnymi, nie posiadającymi wizji co do niezbędnych zmian. Czytaj dalej Jacek Kędzierski – Krajowa Rada Sądownictwa  – bękart okrągłego stołu

Jacek Kędzierski – 50 lat minęło. Michnik i Szlajfer mają się dobrze. A Polskę ciągle oskarżają o antysemityzm…

To fakt. Gdyby ktoś zadał pytanie jak pół wieku od wydarzeń marcowych mają ich ”spiritus movens”, tj. Adam Michnik i Szlajfer, odpowiedzieć by można, że znakomicie. Adam Michnik nadal redaguje znaną gazetę, Szlajfer był w III RP wysokiej rangi specjalistą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej Jacek Kędzierski – 50 lat minęło. Michnik i Szlajfer mają się dobrze. A Polskę ciągle oskarżają o antysemityzm…