Archiwa tagu: Msza Trydencka

Z kalendarza liturgicznego: 29 września – św. Michała Archanioła

Imię Michał znaczy «Któż jak Bóg». Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami. Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatan i wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym (alleluja). Święto dzisiejsze obchodzimy w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 29 września – św. Michała Archanioła

Z kalendarza liturgicznego: 28 września – św. Wacława

Św. Wacław urodził się około roku 907 jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Został wychowany po chrześcijańsku przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając osiemnaście lat, objął rządy. Starał się gorliwie o rozkrzewienie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy i dając przykład życia chrześcijańskiego. Był hojny dla ubogich i brał w opiekę prosty lud. Wywołało to opozycję możnowładców, na czele której stanął jego młodszy brat Bolesław. Zaprosił on Świętego na ucztę i po niej zamordował go u bramy kościoła 28 września 929 roku. Relikwie spoczywają w katedrze praskiej. Św. Wacław jest patronem Czech i katedry krakowskiej. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 28 września – św. Wacława

Z kalendarza liturgicznego: 18 września – św. Józefa z Kupertynu

Józef Desa urodził się w Cupertino w roku 1603. Został przyjęty do klasztoru Franciszkanów jako służący. Ze względu na wielkie cnoty, po odpowiednim przygotowaniu dopuszczono go do ślubów zakonnych i do kapłaństwa. Gorliwy w pokucie i modlitwie został obdarzony niezwykłymi charyzmatami: ekstazy, unoszenie się w powietrzu, jasnowidzenia; cudowne uzdrowienia ciągnęły się nieprzerwanym pasmem. Aby uniknąć rozgłosu władze zakonne osadziły go w małym klasztorze na prowincji. Zmarł w Osimo 18 września 1663 roku. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 18 września – św. Józefa z Kupertynu

Z kalendarza liturgicznego: 17 września – wspomnienie Stygmatów św. Franciszka

W roku 1224 św. Franciszek udał się na górę Alwernię i odprawił tam 40-dniowy post przed świętem św. Michała. Prosił Chrystusa o łaskę udziału w Jego miłości i w Jego cierpieniach. W czasie żarliwej modlitwy ujrzał Serafina z ognistymi skrzydłami przybitego do krzyża. Podczas tego widzenia na dłoniach, stopach i boku Świętego wystąpiły krwawiące rany. W ten sposób stał się on żywym wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 17 września – wspomnienie Stygmatów św. Franciszka

Z kalendarza liturgicznego: 16 września – świętych Korneliusza i Cypriana

Św. Korneliusz, rzymianin z pochodzenia, rządził Kościołem w latach 251 – 253. Bronił jedności Kościoła zwalczając schizmę Nowacjana. Zmarł na wygnaniu w Civitavecchia 16 września 253 roku. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 16 września – świętych Korneliusza i Cypriana

Z kalendarza liturgicznego: 10 września – św. Mikołaja z Tolentynu

Św. Mikołaj urodził się w Fermo (Italia) w roku 1245. Mając jedenaście lat pod wpływem kazania jednego z pustelników św. Augustyna wstąpił do tego zakonu. Żył świątobliwie najpierw w eremie Pessaro, a później w Tolentino i tam zmarł 10 września 1305. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 10 września – św. Mikołaja z Tolentynu