Archiwa tagu: święci

Z kalendarza liturgicznego: 28 października śś. Szymona i Judy Tadeusza

Św. Szymon miał przydomek Zelota — Gorliwiec, ze względu na gorliwość w zachowywaniu Prawa Mojżeszowego. Przynależność jego do stronnictwa zelotów jest wątpliwa. Św. Juda Tadeusz, brat Jakuba Młodszego, był krewnym Pana Jezusa. Jest autorem listu zaliczonego do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni wzywają go jako orędownika w sprawach beznadziejnych. Według tradycji obaj Apostołowie początkowo głosili Ewangelię oddzielnie, Św. Szymon w Egipcie, a Św. Tadeusz w Mezopotamii. Później spotkali się w Persji i tam ponieśli śmierć męczeńską. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 28 października śś. Szymona i Judy Tadeusza

Z kalendarza liturgicznego: 26 października – św. Ewarysta

Św. Ewaryst, został jednogłośnie obrany papieżem po śmierci Anakleta I. Za panowania Trajana w 109 roku został skazany na śmierć. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 26 października – św. Ewarysta

Z kalendarza liturgicznego: 25 października – śś. Chryzanta i Darii, Męczenników

Święci Chryzant i Daria zostali umęczeni w Rzymie. Gdy w początkach IV wieku w rocznicę ich śmierci grupa chrześcijan zebrała się przy ich grobie na Mszę świętą, została zasypana przez pogan kamieniami. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 25 października – śś. Chryzanta i Darii, Męczenników

Z kalendarza liturgicznego: 19 października – św. Piotra z Alkantary

Piotr Garavito urodził się w Alkantarze w 1499 roku. W szesnastym roku życia wstąpił do zakonu Franciszkanów. Później założył nową surową gałąź zakonną i wspomagał św. Teresę w reformie Karmelu. Gorące nabożeństwo do Męki Pańskiej zrodziło w nim umiłowanie surowych umartwień, które zdaniem św. Teresy przekraczały ludzkie siły. Zmarł 18 października 1562 roku. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 19 października – św. Piotra z Alkantary

Z kalendarza liturgicznego: 13 października – św. Edwarda Wyznawcy

Św. Edward Wyznawca, wnuk św. Edwarda Męczennika, urodził się w roku 1003. Wychowywał się na dworze normandzkim. Po wypędzeniu z Anglii Duńczyków zasiadł na tronie w roku 1042. Gorliwie zabiegał o odrodzenie chrześcijaństwa w swoim kraju. Był wielkim opiekunem ubogich. Zmarł 5 stycznia 1086 roku. Czytaj dalej Z kalendarza liturgicznego: 13 października – św. Edwarda Wyznawcy