Archiwa tagu: 8/2021

Kamil Waćkowski – Wybory w Mołdawii. Zwycięstwo USA. Klęska Moskwy i trumpistów

Klęska idei zjednoczenia Mołdawii z Rumunią na początku lat 90 doprowadziła do stabilizacji mołdawskiej polityki. Przez długi czas na mołdawskiej scenie politycznej dominowały ugrupowania technokratyczne, które orientowały się deklaratywnie orientowały się w stronę Brukseli/Waszyngtonu albo Moskwy. Czytaj dalej Kamil Waćkowski – Wybory w Mołdawii. Zwycięstwo USA. Klęska Moskwy i trumpistów

Kamil Waćkowski – Kolejne wybory w Bułgarii. Jeszcze większa klęska narodowców

W kwietniu odbyły się wybory parlamentarne w Bułgarii. Wyniki wyborów były skrajnie niekorzystne dla sił patriotycznych i narodowych w Bułgarii. Po wyborach nie doszło do stworzenia żadnej większości parlamentarnej. Brak większości parlamentarnej doprowadził do wcześniejszych wyborów parlamentarnych w Bułgarii ,które odbyły się 11 lipca. Prezydent Bułgarii powołał rząd techniczny na czele którego stanął Stefan Janew. Czytaj dalej Kamil Waćkowski – Kolejne wybory w Bułgarii. Jeszcze większa klęska narodowców

Ronald Lasecki – Frasyniuk musi odejść!

Incydent na antenie TVN24, gdy bohater PRL-owskiej opozycji demokratycznej i autorytet dzisiejszych środowisk demokratycznych Władysław Frasyniuk znieważył pełniących służbę w Usnarzu Górnym żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej komentowany był zazwyczaj dość powierzchownie: jako eksces w wykonaniu prostaka z „opozycji totalnej”, w imię nienawiści do PiS gotowego niszczyć własne państwo i szkodzić własnemu krajowi. Jeden z komentatorów geopolitycznych połączył nawet wypowiedzi Frasyniuka ze zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi „Zapad-2021”, mniej czy bardziej intencjonalnie wpisując się w ten sposób w powszechną w naszym kraju głupawkę antyrosyjską, każącą we wszelkich wyłamujących się (w którąkolwiek stronę) z przyjętej poprawności politycznej działaniach widzieć ukrytą rękę Kremla. Czytaj dalej Ronald Lasecki – Frasyniuk musi odejść!

Arkadiusz Miksa – Wrzesień miesiącem pamięci o niemieckich zbrodniach

Wrzesień w świadomości polskiego społeczeństwa przywołuje tragiczne wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej i okupacją Polski. W umysłach znacznej części Polaków istnieją obrazy związane z tym traumatycznym czasem, w którym obrazy z obozów zagłady przeplatają się z obrazami ulicznych łapanek, publicznych egzekucji czy torturowania więźniów na Pawiaku. Skala niemieckiego bestialstwa zmierzającego do biologicznego wyniszczenia narodu polskiego obejmowała jednak znacznie szerszy wachlarz działań. Czytaj dalej Arkadiusz Miksa – Wrzesień miesiącem pamięci o niemieckich zbrodniach

dr Dariusz Grabowski – Lekarstwo na inflację

Pandemia i kryzys, który jest jej następstwem spowodował, że – o paradoksie – łatwiej i z większą dozą pewności możemy prognozować przyszłość tę odleglejszą niż bliższą teraźniejszości. A jednak pytanie o jutro jest dziś kluczowe. Dlaczego? Bo uświadamia, jak ogromna jest tu i teraz odpowiedzialność osób podejmujących najważniejsze decyzje makroekonomiczne. Od nich należy wymagać mądrości, odwagi, wyobraźni, co szczególnie ważne – sumienia.

Cechy te są tym potrzebniejsze w sytuacji, gdy pandemia i kryzys uruchomiły i spotęgowały w gospodarce zjawiska, które znamy, a które często towarzyszą wstrząsom ekonomiczno-społecznym. Mam na myśli spekulację, bezwzględną pogoń za nadzwyczajnym zyskiem, łamanie prawa, wykorzystywanie przewagi silniejszego w stosunku do słabszego.

Rozkołysana gospodarka

Niestety. To właśnie politycy odpowiedzialni za kluczowe decyzje gospodarcze i instytucje, mające dominujący wpływ na rozstrzygnięcia makroekonomiczne przyczyniają się od ponad półtora roku do „rozkołysania” gospodarki. To oni spowodowali wzmocnienie impulsów, które należało łagodzić i przeciwnie – osłabienie tych impulsów, które należało wzmocnić. Mówiąc wprost. Polityka gospodarcza rządzących w dobie kryzysu miała na celu bardziej sprzyjanie spekulantom i kombinatorom niż odpowiedzialnym podmiotom gospodarczym. Ktoś spyta o przykłady? Oto one.

Pieniądze z kolejnych tarcz mające podtrzymać zatrudnienie w firmach, gdzie spadały obroty trafiały nie bezpośrednio do pracowników, a na konta właścicieli. W efekcie częstym stał się proceder wymuszania na pracownikach kwitowania podpisem odbioru całej płacy przy jednoczesnym wypłacaniu tylko części i przechwytywaniu przez pracodawcę nawet ponad połowy wynagrodzenia. Oczywiście nikt nikogo za rękę nie złapał. Swoją siłę pokazał konflikt między pracą a kapitałem.

Innym zjawiskiem o poważnych konsekwencjach, które nazwałem uwłaszczeniem przez wywłaszczenie było administracyjne uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej i jednoczesne wypowiedzenie kredytów – co gorsza przez polskie banki. Postawiło to wiele firm na skraju bankructwa. Jednocześnie ich właściciele nagle otrzymali propozycję wykupu restauracji lub hotelu po zaniżonej cenie. Proceder ten, nie miejmy złudzeń, wspierany przez sektor finansowo-bankowy, ma miejsce zarówno w przemyśle, jak i usługach.

Jako trzeci przykład wymienię nierozliczenie (a nawet nieujawnienie) przez PFR reguł przyznawania pomocy dużym firmom. W efekcie na kontach tych firm powstały ogromne nadwyżki finansowe, co oznacza, że przyznana pomoc nie miała uzasadnienia.

Od czego zacząć?

Stawiam zatem pytanie, co należy zrobić, od czego zacząć, by rozkołysaną gospodarkę uspokoić i wyprowadzić na właściwy kurs. Za niezwykle istotne uważam powstrzymanie degradacji i zubożenia i stworzenie warunków do przywrócenia nadziei tym obywatelom i firmom, którzy w czasie kryzysu ponieśli największe straty i szkody. Podkreślam, że nie chodzi tylko o straty pieniężne, doraźne, ale przede wszystkim podważoną, zachwianą wiarę w sens działań polegających na oszczędzaniu i inwestowaniu. Należy odbudować poczucie sensu aktywnego myślenia o gospodarowaniu w długiej perspektywie. Dziś rząd, który nie w słowach a w czynach chce odzyskać wiarygodność, poparcie obywateli i przedsiębiorców powinien przedstawić i dopilnować przegłosowania w parlamencie ustawy o waloryzacji oszczędności i depozytów ulokowanych w bankach. Ustawa ta powinna stanowić, że w oparciu o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS na koniec roku kalendarzowego (mam nadzieję, że wyliczony według metody akceptowanej przez środowisko ekonomistów i statystyków) zostaną zwaloryzowane fundusze ulokowane w bankach przez stosowny okres czasu.

Polityka zerowej stopy procentowej NBP, wysoka inflacja jako efekt zwiększonej emisji pieniądza, ograniczenia aktywności gospodarczej i inne działania doprowadziły do utraty przez obywateli poczucia sensu lokowania pieniędzy na kontach bankowych. Oszczędzanie stało się decyzją nieracjonalną, absurdem ekonomicznym. A przypomnieć należy, że mamy jedną z najniższych w Europie (trzecią od końca) stopę oszczędności wynoszącą 3,6%.

Jesteśmy świadkami procesu ucieczki przed deprecjacją oszczędności w zakup nieruchomości po zawyżonych cenach i co szczególnie negatywne – transferu pieniędzy zagranicę. Zjawisko wywozu pieniędzy z Polski, lokowania ich w akcjach bądź nieruchomościach (chociażby w Turcji, Chorwacji, Hiszpanii) upowszechnia się. Miast inwestować w kraju i to efektywnie inwestować w przedsięwzięcia przemysłowe bądź usługowe kapitał z Polski emigruje. A przecież mamy jedną z najniższych i malejącą stopę inwestycji wynoszącą około 17% PKB.

Podliczmy. Według oficjalnych danych na kontach bankowych obywateli i firm zgromadzonych zostało około 1,5 biliona złotych (1500 miliardów złotych). Inflacja wynosi co najmniej 5% w skali rocznej. Oznacza to, że w ciągu roku unicestwione, powtarzam – unicestwione zostaje co najmniej 75 miliardów złotych. One znikają bezpowrotnie.

A przecież są grupy obywateli, o których możemy mówić, że ich koszyk zakupów inflacja „tyka” o wiele silniej niż oficjalne 5%. Są to rodziny wielodzietne, emeryci, osoby samotne. Co one mają powiedzieć, gdy ich skromne oszczędności „na złą godzinę” kurczą się gwałtownie i nieodwracalnie? Brak waloryzacji oszczędności, która przecież przez najbliższych kilka lat będzie wyższa niż 3% rocznie oznacza dla wielu obywateli powtórkę z terapii szokowej Leszka Balcerowicza. Pozostanie zaśpiewać parafrazę refrenu:

„To już jest koniec,
Możemy iść.
Jesteśmy wolni
Nie mamy już nic”.

Spóźniony powrót do normalności

Odpowiem na głosy tych, którzy zaproponują alternatywnie zamiast waloryzacji podniesienie stopy procentowej. Uważam, że dziś i jutro powrót do dodatniej stopy procentowej będzie … spóźniony choć być może konieczny. Dodatnia stopa procentowa niesie ze sobą w czasie kryzysu ważne, ale nie zawsze pozytywne zjawiska. Przede wszystkim podraża i zniechęca do kredytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego. Ten drugi jest szczególnie niebezpieczny dla osób posiadających kredyty hipoteczne. Dla budżetu państwa dodatnia stopa procentowa zwiększa koszty obsługi zadłużenia. To z kolei sprzyjać może podnoszeniu podatków i ograniczaniu inwestycji budżetowych. Dlatego waloryzacja jest rozwiązaniem lepszym. Jej przewaga uwidacznia się także w fakcie, że pozwala uspokoić i racjonalizować decyzje oszczędnościowe obywateli pozytywnie oddziałując na zyskowność banków. Waloryzacja zachęca banki do kreowania kredytu ograniczając żonglowanie w górę stopą procentową.

Sumując. Musimy się pogodzić, że przez najbliższe lata inflacja będzie spędzać nam sen z oczu. By bezsenność nie stała się permanentna obowiązkiem uczciwego polityka gospodarczego odpowiedzialnie decydującego o polskiej ekonomii powinna być waloryzacja naszych oszczędności.

Niech obywatele i przedsiębiorcy znajdą w sobie determinację, by mechanizm ten wymusić na rządzących a ja dodam, że Powszechny Samorząd Gospodarczy w realizacji tego zamysłu okazałby się najbardziej przydatny.

Arkadiusz Miksa – Między Białorusią a Afganistanem – polski lokaj w potrzasku.

Na jednym z wykładów docenta Józefa Kosseckiego, utkwiło mi jego niezwykle trafne podsumowanie polskiej polityki zagranicznej po 1945 roku. Kossecki powiedział wówczas, że w okresie PRLu Polska na przestrzeni kolejnych dekad uniezależniała się od radzieckiej dominacji, natomiast po roku 1989 doszło do procesu odwrotnego. Polska zaczęła od odzyskania niepodległości po to żeby w kolejnych latach systematycznie krok po kroku tak zwane polskie elity polityczne, oddawały polską suwerenność i niezależność na innych państw i międzynarodowych totalitarnych organizacji. Od pamiętnego wykładu docenta Kosseckiego minęło już 8 lat, a wskazany przez niego proces erozji polskiego państwa nie tylko, że toczy się dalej, to wręcz przyśpieszył. Czytaj dalej Arkadiusz Miksa – Między Białorusią a Afganistanem – polski lokaj w potrzasku.